Vi seglar tillsammans

Min piratbloggning fortsätter! Stärkt av det faktum att ingen mindre än partiorganisatör Anton Nordenfur hängde på i bloggandet omkring flyktingsituationen så fortsätter jag. Idag är det lördag, och helgen ska vara en tid för återhämtning. Därför vill jag för en stund fokusera min energi inåt mot själva partiet.

Piratpartiet är ett fantastiskt parti på många sätt. Framför allt så finns det engagerade personer som lägger ner så mycket själ och hjärta. Alla ni, är grymma. Ni förtjänar att få medaljer, kramar och all kärlek som finns. Det finns så mycket helt legendariska saker Piratpartiet har gjort. Jag tänker på sådant som samtalet med Vilks, MEG, och Dreamhack. Jag tänker också på att vi ser till att ha representanter i Almedalen, på Bokmässan, och har en god tradition med Pride. Samtidigt har vi fixat massor av internt partiarbete, såsom att bereda en hel stadgerevision, alla protokoll och möten som hålls och inte minst kampanjandet under det senaste supervalåret. Många fina människor har hjälpts åt, offrat av sina pengar, sin tid och sin energi. Som sagt, all kärlek.

Men Piratpartiet är också ett väldigt litet parti. Vi saknar till stora delar en lokal partistruktur, vi finns inte heltäckande över landet. I flera kommuner har vi bara enstaka medlem. Vi är ett litet parti med ambitioner om att spela i samma liga som stora partier med väldiga ekonomier via partistöd och offentligt betalda politikerlöner. Partier som har råd med anställda kanslister, administratörer och organisatörer. Vi har inte den ekonomin. 

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att dra, i det stora och i det lilla. Det handlar om att se till att ses och uppmuntra varandra, ge varandra hundra procent stöd och kärlek. Det handlar om att dyka in och driva saker, såsom ny sakpolitik eller som till exempel börja piratblogga. Det handlar också om att vara villig att ställa upp med en hjälpande hand och ta små uppgifter och ansvar. Berätta vad du är bra på. Finns ingen lokalförening där du bor så finns det enorma behov också på riksplanet, var så säker. 

Piratpartiet är ett skepp, och ett skepp seglar man tillsammans. Det räcker inte med en kapten och ett gäng officerare. Det stora grovjobbet görs av matroser på däck och uppe i riggen. Alla behövs. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.


Socialdemokrat vill lagstifta om cyklisters utseende

Mitt piratbloggande har fått ett oväntat flyt när det gäller att hitta bra ämnen att skriva om. Är du också pirat? Du borde också testa att blogga, häng på! Denna post är kanske inte om världens största fråga, men vadå? Det är faktiskt fredag!

Okej, nu ska jag sälja grej med tjej här. Tjejen i fronten på bilden, visst ser hon ut att må bra? Det är sommar, det är solsken och det är vinden i håret. Det är frihet. Hon är fri att röra sig och att uttrycka sig som hon vill. Hon är chic, elegant, hon är klassiskt stylish. Hon är en sån som man gärna hade vågat fråga ut på dejt! Skämt åsido...

Det tycker riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm, hemmahörande på Orust i Västra Götaland, att den här tjejen inte ska få vara. Hon vill påtvinga den här cyklisten och alla andra cyklister sin uppfattning om hur cyklister ska se ut, nämligen att cyklister är fjolliga idioter med lustiga hattar i plast. Snygga cyklister, det är tydligen provocerande.

Det är tydligen viktigt att cyklister ser ut som på bilden ovan, för hens egen säkerhet. Bråkenhielm skriver i motionen:

"Det har lagts stor kraft på att förhindra olyckor i biltrafiken. Mitträcken, hastighetsändringar och fartkameror har varit mycket effektiva. På cykelsidan finns inget som motsvarar de insatserna. Det cyklisten själv kan göra är att använda cykelhjälm."

Slutsatsen är därmed att staten ska reglera vuxna cyklisters val av huvudbonad. Är inte den rimliga slutsatsen snarare att man borde lägga mer resurser på att skapa säker infrastruktur för cyklister?

Ambitionsnivån i infrastrukturen blir inte tydligare. Exakt samma väg. Två helt olika världar, med en låg betongmur som avskiljare. Tror Bråkenhielm på allvar att en plastmössa ökar säkerheten när infrastrukturen ser ut så här? Det är fakta att cykelolyckor är säsongsberoende, den största kategorin olyckor händer på olika former av halka.

Det kan i sammanhanget vara intressant att göra en utblick till hur hjälmlag har fungerat i andra länder. Den givna jämförelsen är Australien, ett av mycket få länder som infört hjälmlag för vuxna medborgare. Det man kan se är att hjälmbärandet ökade kraftigt, men däremot påverkades i princip inte skadefrekvensen. Däremot minskade det totala antalet skallskador, av den enkla anledningen att de flesta slutade cykla.

Dessutom är cykelhjälmen som trafiksäkerhetsåtgärd inte ens samhällsekonomisk effektiv. Kostnaden för hushållen att införskaffa cykelhjälmar är högre än de samhällsbesparingar som kan väntas i minskade vårdkostnader och färre döda, även om man ansätter en hög effekt, vilket i sig aldrig någonsin har uppstått utanför labbmiljö (till exempel minskade inte antalet skallskador i Australien). 

Det saknas helt evidens för att en hjälmlag skulle öka trafiksäkerheten för cyklister. Därför, menar jag, handlar det om någonting helt annat. Det handlar om att vissa politiska partier vill gå in och leka föräldrar till hela befolkningen. De vill vara stilpoliser. De vill förbjuda människor från att uttrycka sig som de vill. 

Underlaget till motionen är producerat av våra vänner NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. De har gjort sig kända för att föra en direkt cykelfientlig lobbyism. Att påtvinga cykelhjälm har länge varit på deras agenda. De berättar gärna om hur duktiga människor i Stockholm är på hjälmbärande, men glömmer bekvämt nog att andelen cyklister i Linköping och Malmö (som är sämre på hjälm) är 3 gånger högre. 

Det föll sig så lämpligt att precis efter jag skrev denna bloggpost blev det en riksnyhet i SVT av att cyklister cyklar med musik i öronen, och NTF gick inte helt otippat i spetsen för moraliserandet. Man menar att detta inverkar negativt på cyklistens uppmärksamhet på omgivningen. Därför bör man överväga reglering, eller i varje fall kraftig moralisering så att denna dekadenta stil med lurar i öronen försvinner!

Jag undrar när NTF ska påtala det uppenbara problemet att vissa trafikanter sitter i kraftigt ljudisolerade plåtlådor. Det om något borde minska uppmärksamheten på omgivningen. När man dessutom lyssnar på musik i den här ljudisolerade lådan hör man absolut ingenting av omvärlden. Är inte det i så fall ett större problem? När får vi se NTF ställa krav på nedvevade rutor inom tätortsgränsen så att instängda trafikanter också hör ordentligt? En annan reflektion är ju hur detta går ihop med NTF's hjälmkampanjande. De bästa hjälmarna är helomslutande, och har alltså en ljuddämpande effekt. Här finns en intressekonflikt. NTF bör svara på om man som cyklist ska prioritera en bra hjälm eller hörande. 

Det finns hur som helst ingen evidens alls vad jag vet för att hörlurar är ett trafiksäkerhetsproblem. Om det skall anses vara det, bör även ljudisolerade plåtlådor anses vara ett likvärdigt stort problem. Däremot finns det faktiskt evidens för att musiken man lyssnar på inverkar på ens körstil:

"...the tempo of background music consistently affected the frequency of virtual traffic violations: disregarded red traffic-lights (RLs), lane crossings (LNs), and collisions (ACs) were most frequent with fast-paced music."

Det är inte utan att jag frågar mig varför inte detta uppmärksammas istället. Ett förbud mot snabb musik är vetenskapligt motiverat, men knappast rimligt. NTF har inte sagt ett knyst om det, någonsin, genom historien. De för sitt korståg omkring cykelhjälmar, precis som Bråkenhielm. För det är exakt korståg det handlar om, att påtvinga människor en religiös tro. I Islam är det kvinnor som skall inordnas under slöjan, i sekulära Sverige uppenbarligen cyklister som skall inordnas under en plasthatt. 

Detta är ett allvarligt oskick som inte hör hemma i ett sunt samhälle. Piratpartiet vill se ett samhälle där medborgarna är fria, ett samhälle där politikerna ägnar sig åt att företräda medborgare istället för att försöka detaljstyra och övervaka medborgarnas privatliv. Piratpartiet har inte tagit ställning i just hjälmfrågan, förmodligen för att ingen piratpartist någonsin kommit på tanken att reglera sina medmänniskors klädsel.

 

Öppna upp systemen

Just precis nu testas verkligen gränsen för vår medmänsklighet, men också alla gränser för de system som byggts upp under lång tid för att stötta upp hela det svenska samhället. Det handlar inte minst om bostadsförsörjning och mottagande, men också om arbetsmarknad och sociala skyddsnät. Det finns oerhört mycket att säga omkring detta, och nu när stressen på systemen ökar så höjs också rösterna för att vi på något sätt ska skydda oss från ohanterbar överbelastning. Den PP-märkta bloggaren Henrik "HAX" Alexandersson, tidigare assistent till före detta EU-parlamentariker Christian Engström, travesterar ingenting mindre än tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts kanske mest legendariska tal i ett av sina blogginlägg: "Öppna era hjärnor"

Han framlägger i princip att vi absolut kan vilja hjälpa våra medmänniskor, men att det finns en verklighet med begränsade resurser. Hans slutsats är som följer:

"Människor skall ha frihet att bo var de vill – men inte på andras bekostnad. Gränsen för denna frihet går där man kränker andras frihet, säkerhet eller egendom."

Det finns problem med det resonemanget, specifikt i hur villkorandet specificeras. Det bör dock poängteras att detta inte är förankrat i Piratpartiet, och inte heller reflekterar partiets ställningstaganden. Partiets hållning och inställning är glasklar. Ställningstagandet lyder ordagrant:

"Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."

Notera att denna visionen saknar Alexanderssons villkor. 

Problemet med villkoret är att enda möjligheten att på riktigt implementera det är att införa dödsstraff, eller möjligtvis en exil till vildmarken (vilket för snittmänniskan är samma sak). Om man skulle villkora boende med att man absolut inte påverkar andra negativt så skulle vi skapa stora grupper med människor som utvisats från samhällen utan att ha någonstans att ta vägen. En mer pragmatisk tolkning är att om du råkade tryckas ur en svensk vagina så applicerar inte villkoret i Sverige, och då är vi i det allmänetiska problemet att göra skillnad på människa och människa beroende på ursprung. Olika regler beroende på vilken vagina man trycktes ut ur är knappast något som går att förena med frihetliga eller liberala ideal.

Mer bostäder, tätt och på höjden skulle bli verklighet om vi respekterade äganderätten. Ett exempel på hur det är systemen snarare än människor som borde utvisas.

Men det verkligt intressanta är att dagens situation faktiskt beror på att våra egna system inte uppfyller de villkor som jag förmodar att Alexandersson menar ska utgöra måttstock för inflyttande. Kan man utvisa systemen? Låt mig ta ett exempel. Det tar idag ofta omkring 10 år från idé till verklighet inom bostadsbyggande. Och på den tiden har det som en gång varit en rock blivit till en liten tummetott. Bostadsbyggande är centralt för att kunna ta emot fler medborgare, men våra system har skapat en sådan politisering kring bygg att markägare i praktiken hindras kraftigt från att använda sin egen privata mark! På motsvarande sätt kan man också resonera omkring trösklar in på arbetsmarknaden och så vidare. 

Kanske skenbart paradoxalt är däremot den här flyktingkrisen något av det bästa som kunnat hända Sverige. Vi står med en stagnerad inhemsk befolkningstillväxt. Vi har världens högsta antal singelhushåll, det kan inte vara positivt för barnproduktionen. Samtidigt växer bland annat Asien och Afrika så det knakar, och de kommer växa ett bra tag till. Världens centrum förskjuts i allt högre utsträckning ditåt. Där kommer tillväxten drivas i extremt täta megastäder. Sverige, ett stagnant välfärdsland på dekis, riskerar att gå ett ganska plågsamt öde till mötes. Vi har en demografisk transition mot fler äldre som ska försörjas av färre arbetsföra. De äldre lever längre med allt större och dyrare vårdbehov. Vi behöver varenda arbetsför person som kan komma hit för att klara bara de utmaningarna!

Det finns faktiskt gott om plats för att rymma nya svenskar - om det bara var tillåtet.

Det är inte en fråga om vi kan eller inte kan ta emot de som kommer rent tekniskt. Det kan vi. Det går att allokera resurser. Det går att göra det möjligt att bygga både temporära nödbostäder men framför allt tillåta markägare att bygga precis vilka skyskrapor de vill för att klara behovet av permanenta bostäder. Vi kan använda de nyanlända och deras kompetens, det finns säkerligen byggnadsutbildade som kan engageras. Då får de jobb också, två flugor i en smäll! Vi kan låta dem organisera sig i nya företag så slår vi en tredje fluga, nämligen byggoligopolet. Vi kan också öppna upp arbetsmarknaden, vilket skulle förbättra integrationen enormt.

Det handlar inte om vad vi kan eller inte kan rent tekniskt. Det handlar om att vi måste våga ta fram rödpennan och stryka lite ord på ett papper. Ta bort rent politiska och juridiska hinder. Vi behöver inte bara öppna våra hjärtan, vi behöver också öppna upp systemen.


Framtiden för journalism

Jag har påbörjat en ambition att börja blogga mer med tydlig koppling till piratfrågor. Så här kommer en till sådan bloggpost. Alla pirater som läser detta vill jag utmana att själva komma igång med bloggning! 

En fråga som särskilt pirater fått upptryckt i ansiktet i tid och otid är "Hur ska X få betalt?" där X är någon valfri yrkesgrupp, ofta "artister", "musiker", "kulturskapare", "författare" eller liknande som anses drabbas negativt av det som i grunden är samhällsutvecklingen, exempelvis då digitalisering och virtuell eliminering av kopieringskostnader. Piratpartiet sa att det är inget problem att konkurrera mot "gratis". Det handlar om att branschen måste anpassa sina affärsmodeller för en ny verklighet. Några år senare kom Spotify och bevisade att det gick utmärkt att konkurrera mot gratis. Man kan fortfarande diskutera huruvida avtalen med artisterna är bra eller dåliga, men branschen som sådan drar in bra med pengar.

En annan bransch som påverkas mycket av Internet, digitalisering och allt sånt är tidningarna och all sån journalism ur ett bredare perspektiv. Men framför allt tidningarna. De står inför ett minst sagt intressant läge. Till att börja med har konkurrensen mellan dem i och med Internet blivit global. Man är inte längre bunden till de tidningar som distribueras där man bor, utan kan lika gärna ta del av nyheterna från helt andra länders tidningar.

Samtidigt har även konkurrensen blivit global när det gäller annonsering, och man attackeras inte bara av andra tidningar, utan också från helt nya fenomen på Internet såsom sociala nätverk och sökmotorer. I klarspråk går idag nästan all världens annonspengar till antingen Facebook eller Google. Mycket av de pengarna gick tidigare till tidningar.

En annan sak som förändrats betydligt är tidningarnas, eller journalisternas, roll som mellanhand. Idag kan aktivister mitt i full revolution twittra vad som händer. Idag kan man ladda upp mobilfilmer direkt till omvärlden. Alla kan få del av själva källmaterialet på lika villkor, inte bara tidningar.

Dessutom har uppfattningen om kvalitet ändrats betydligt. Min uppfattning är att det har växelverkat mellan en allt mer påläst befolkning som blivit allt mer kräsna, och sjunkande journalistisk kvalitet till förmån för "clickbaits", fokuserade på att generera annonsintäkter istället för djuplodande analyser. Här ansätts också branschen från sidan av bloggare, som tillsammans levererar en mycket rikare flora av perspektiv än tidningen någonsin kunnat göra ensam. Det blir alltså svårare och svårare för tidningar att ens lyckas motivera marknaden att deras produkt faktiskt innehåller ett ovärderligt mervärde som är värt ett pris.

Det är en ganska nattsvart framställning. Utmaningarna är helt enkelt brutala. Det är lätt att förebåda undergång och död. Finns det någon framtid? Och i så fall, hur kan den framtiden se ut?

Svaret på den frågan beror på vad man menar. Det kommer definitivt fortsatt finnas utrymme för insamlande av nyheter, för urval, för förmedling och för produktion av mer djuplodande analyser och liknande. Men det betyder inte nödvändigtvis att till exempel Aftonbladet kommer överleva, eller ens att någon traditionell tidning kommer göra det.

Jag tror vi kan förvänta oss att sådant som rör urval och förmedling i allt högre grad automatiseras så att leden mellan källa och konsument blir färre eller elimineras helt. Det behövs inga redaktioner för att sätta samman det du eller jag vill läsa. Det kommer smarta och självlärande algoritmer att göra baserat på vad vi verkar intresserade av, vad våra vänner är intresserade av och så vidare. Mitt Facebookfeed har redan delvis övertagit den funktionen.

Däremot tror jag att det alltid kommer finnas en efterfrågan på journalistiskt hantverk. Däremot kommer finansieringsformen skifta. En intressant möjlighet är sådant som Kickstarter eller Patreon, crowdfunding helt enkelt. Enskilda journalister skulle kunna lägga upp projekt såsom "Jag vill åka och täcka den här händelsen", "Jag vill undersöka den här problematiken" eller "Jag vill gräva djupare i den här skandalen". Ta till exempel Fredrik Gertten och hans kickstarter-finansiering av Bikes vs Cars.

Detta skulle kunna ge journalister väsentligt större friheter än idag. De skulle inte vara bundna av en redaktion och chefer som hela tiden har ett öga på vinsten. Det skulle också tydligt premiera de journalister som levererar kvalitet. De andra skulle snart inte få finansiering. En möjlighet är att journalistnamn blir likt varumärken. Vi går in och sponsrar bara för att det är Janne Josefsson. 

Kanske etablerar det sig nya firmor, anpassade för den här typen av finansiering. Som journaliststall, som hjälper till med att driva kampanjerna, mot några procent av finansieringen. Kanske blir de här stallen också varumärken, likt vissa produktionsbolag såsom HBO har en tydlig identitet. Vi väljer att backa en journalist bara för att den tillhör en viss aktör som har ett visst perspektiv eller en kvalitet som vi gillar. 

Det finns negativa sidor av att mellanhänder elimineras. Det kommer suga för de personer som inte längre behövs på ett personligt plan, men det är viktigt att komma ihåg att det för samhället i grunden är positivt. Produktiviteten ökar. Färre arbetstimmar slösas på saker som egentligen inte tillför något värde. Det finns inget egenvärde i att underhålla vad som i grunden är fettberg av personer som tullar på kassaflödet mellan slutkund och den som egentligen gör jobbet. Ibland behövs de, för att de oljar upp just relationen mellan slutkund och den som gör jobbet, men kan de tas bort så har de inte längre något värde. Kanske innebär utvecklingen istället rent av att vi får totalt sett fler som har möjlighet att täcka olika händelser, undersöka olika skandaler, alltså helt enkelt ägna sig åt journalistiskt arbete? 

Det som är viktigt för branschen att förstå är att förutsättningarna förändras i grunden. Just nu handlar det om att bestämma sig för om man vill vara med på tåget alls eller inte. Framtidens journalism kommer vara någonting helt annat än dagens vad gäller hur saker finansieras och relationen till slutkund. Men det kommer inte betyda slutet på kassaflöden, utan däremot att andra modeller behövs.

Vi Pirater menar att samhället genomgår stora förändringar. Det kommer påverka förutsättningarna på massor olika sätt, men det är inte negativt. Ur förändringarna tror vi det växer fram något bättre: En värld som frigör människor och som formar helt nya relationer mellan producent och konsument, en värld som suddar ut gränserna mellan skapare och deltagare, en värld där vi alla blir medskapare. Vi vill säkerställa att det vackra som kan växa fram får växa fram istället för att skydda obsoleta affärsmodeller och konservativa företag som inte vill anpassa sig.

Det är lätt att gripas av panik inför förändringarna. Det är lätt att ropa på orimliga regleringar för att slå vakt om sina kortsiktiga intressen. Det är svårare att se de långsiktiga lösningarna. Det är därför vi Pirater finns.

 

Två S-kvinnor vill strippa rättigheterna av stripporna

Ska vi strippa strippornas rättighet att förtjäna sin inkomst på sitt yrke?

En motion har lämnats in till riksdagen av två kvinnliga socialdemokratiska ledamöter med kontentan att strippklubbar bör förbjudas, rapporterar Expressen GT. Socialdemokraterna plockar därmed upp den boll som Feministiskt initiativ satte i rullning innan valet genom att öppet gå ut med att den överväldigade majoriteten av deras företrädare vill förbjuda pornografi.

Det är inte heller vem som helst som backar upp motionen. En av författarna är Carina Ohlsson från Lidköping. Hon är ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund och ingår i styrelsen för den idella föreningen Män för jämställdhet, bara ironin i det... Hon måste betraktas som en av Sveriges mäktigaste feminister, som ledare för Sveriges största partis feministiska kvinnoförbund. 

Enligt motionen är detta någonting förnedrande för både kvinnor och män. Det är en omoralisk värld där det finns välfyllda spritbarer, och som alla vet så dras det till spritbarer tung kriminalitet, människohandel och prostitution. Kan inte motionärerna ta och förbjuda fotbollen för allt förbannat huliganvåld när de ändå är igång, och alla förbaskade spritställen runt Avenyn? De är syndens näste!

Hur som helst, därför skall kvinnor och män som av fri vilja valt att engagera sig i att skapa eller ta del av utbudet hindras av staten, för deras eget bästa. Och jag undra vilket århundrade vi egentligen lever i.

Det handlar om att förbjuda människor, förmodligen mestadels kvinnor, från att arbeta med ett yrke de har valt och som de trivs med. Om man hade värnat om kvinnorna som är engagerade i branschen hade man förmodligen valt att prata med dem och frågat dem hur de upplever sin arbetssituation, och vad de behöver för att den ska bli bättre, tryggare och säkrare. Carina Ohlsson har enligt egen utsago aldrig ens besökt en strippklubb. Ändå vill hon strippa rättigheter av stripporna. Rättigheter att verka i en laglig, reglerad bransch som de har valt av egen fri vilja.

Det är i och för sig en god socialdemokratisk tradition att se ner på vissa arbeten de bestämt inte är fina nog. Vi är nog många som minns karusellen kring RUT för snart tio år sedan, där socialdemokraterna å det starkaste framhöll det förnedrande i att tvingas städa. Jag förutsätter att de hade rullande städschema på sitt kansli, så att ingen tvingades till förnedringen att anställas för att städa mot pengar...

Jag är Pirat och jag skiter fullständigt i hur människor trivs att spendera sin tid, och vad de vill arbeta med. Så länge det är en fråga mellan samtyckande vuxna och grundläggande arbetsrättsliga regler följs så bör var och en få vara fria i valet av yrke. I Piratpartiet går vi längre och säger att det bör vara tillåtet att idka handel med sex. Varför ska vi förbjuda sexarbetare som trivs med en sådan verksamhet och gör det av egen fri vilja att tjäna pengar på det? Har inte sexmoralismen blivit något passé, något som hör förra millenniet till?

Socialdemokraterna vill ha en förmyndarpolitik där en liten grupp politiker ska tala om för folket vad som är bäst för dem. Ett sådant samhälle vill inte jag ha. Jag vill ha ett samhälle där människor är fria. Därför är jag Pirat. Och därför borde du också vara det.

Bli medlem!


4 motioner för en bättre stadsbyggnadspolitik

Som jag skrev i mitt förra inlägg har jag skickat in 4 motioner till Piratpartiets medlemsmöte på temat stadsbyggnad. Avsikten är att driva förändring i stadsbyggnadspolitiken så att fler hem kan skapas. De fyra motionerna riktar in sig på varsitt viktigt område:

 • Stadsplanering
 • Reglering
 • Konkurrens
 • Innovation

Motionerna tillsammans bildar en helhet, uppdelningen finns framför allt för att bryta ner ett väldigt omfattande paket i mindre delar. Det är inte på något sätt en färdig patentlösning eller mirakelkur som löser alla problem, men det är en god början. Liksom allt behöver även detta givetvis utvecklas och slipas iterativt. Avsikten med det här blogginlägget är att förklara motionerna, försöka lyfta huvuddragen och skilja ut det som kan leda till en verklig skillnad från det som mer har karaktären uppstädning. 

Jag svarar gärna på frågor, oavsett om de handlar om övergripande saker eller små detaljer. Jag vill inte att någon ska känna att det saknas information eller att någonting är otydligt. Det viktigaste för mig är att få så många Pirater som möjligt att göra ett informerat val. Här i kommentarsfältet går bra, och självklart även Facebook. Så som sagt, om något är oklart: Ställ frågor!

Stadsplanering
Den här motionen innehåller i princip en samling övergripande värderingar som bör styra stadsbyggnadsprocessen. Jag föreslår att hållbarhet ska utgöra ett övergripande mål och definierar det vidare framför allt med hjälp av rekommendationer från UN Habitat, men lyfter också in vikten av ett konstruktivt medborgarinflytande. En viktig del med avseende på bostadsförsörjningen är ambitionen att motverka godtyckliga begränsningar av byggnadernas höjd, något som ofta kostar bostäder.

Den mest signifikanta förändringen handlar om införandet av ett nytt planeringsinstrument, stadsplan, för att ersätta två befintliga. Det handlar i praktiken om ett paradigmskifte för hur planering sköts, där mer frihet gällande detaljer lämnas till exploatör och kommunen istället ägnar sig åt generella penseldrag. Istället för att diskutera om det ska vara sockelvåning eller vilken färg fasaden ska ha just på Falkenbergsgatan 32 så ger stadsplanen möjlighet att diskutera generella normer för en hel stadsdel eller hela staden. Regleringarna blir då av nödvändighet mindre klåfingriga, då det faller på sin egen orimlighet att t ex besluta en viss fasadfärg eller ett visst material över hela staden. Det är helt enkelt en sundare nivå att planera på.

Yrkandena lyder ordagrant:

 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ackommodera medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."

Reglering
Den här motionen städar framför allt upp bland partiets tidigare ställningstaganden. Den har dock två viktiga poänger. Först och främst uttrycks den politiska viljan att bryta med modernismens funktionsseparatism. Idag måste användning av varje fastighet definieras i detaljplan. Om en byggnad är klassad till exempel för kontor får den inte användas som bostäder, även om marknaden efterfrågar bostäder mer än kontor. Att ändra på den saken kräver att man startar en process med kommunen för att ändra detaljplanen. Detta är extremt omständligt och tidskrävande i proportion till vad man försöker åstadkomma. Så länge det gäller alla normala användningar i stadsmiljö, dvs det mesta förutom exempelvis tung industri, bör allt vara tillåtet och flexibelt, alltid.

Den andra viktiga punkten handlar om parkering. Idag har kommunen ett särskilt ansvar att planera för det väntade behovet av parkering. Detta leder i praktiken till att kommuner kräver mer parkering än vad marknaden efterfrågar, vilket potentiellt kan ha en lång rad problematiska effekter (VTI). En sådan effekt är att exploatören väljer att bygga färre lägenheter för att undvika stora tröskelkostnader, exempelvis en dyrare parkeringslösning såsom garage istället för markparkering. Föreslagen förändring är väsentligt vassare än befintlig, men lämnar tydligt kvar ansvar till kommunen gällande rörelsehindrade och lastning/lossning, vilket utgör en rimlig avvägning.

En tredje detalj som bör utvecklas rör andra yrkandet i listan nedan, där ett väldigt retoriskt ställningstagande föreslås ersättas med en regleringsbegränsning som inte på ett uppenbart kopplar till det befintliga ställningstagandet. Anledningen till detta är att standardsänkning av det slag som föreslås inte leder till billigare bostäder, då kostnaderna för kvadratmeter är väsentligt lägre än kostnaderna för stammar, vatten och avlopp som behövs i vilket fall. Det är bättre att åtgärda grundproblemet, som handlar om hur byggvolym regleras, vilket är avsikten med mitt förslag.

Alla yrkanden listas nedan:

 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa överregleringen av fastighetsanvändning genom att införa en beteckning för blandstadsfastighet i detaljplan för att öka flexibilitet i användning av byggnader. Vi tycker att all vanligt förekommande icke-störande verksamhet skall vara tillåten. Nuvarande beteckningar som innefattas i den nya beteckningen blandstadsfastighet bör tas bort."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas." till förmån för "Kommuner skall inte tillåtas att både styra maxantal lägenheter och Bruttoarea (BTA) samtidigt i detaljplan."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs." till "Piratpartiet vill ta bort kravet på kommuner att tillse ett allmänt behov av parkeringsplatser. Ansvaret bör istället läggas på den öppna marknaden. Kommunen bör enbart åläggas att reglera angöring för lastning och lossning samt parkering för rörelsehindrade."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer." till "Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas."
 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

Konkurrens
Det första som bör sägas om den här motionen är att yrkandena hamnat i oordning på mötesplattformen. Detta har i sig ingen betydelse, förutom att de är lättare att följa min tankegång om de läses i rätt ordning. Därför kommer jag presentera dem i en annan ordning här än vad de presenteras i på mötesplattformen.

Den första strykningen görs med avsikten att de följande ställningstagandena tillsammans skall ersätta befintlig skrivning. Övriga yrkanden handlar sedan mest om att reglera dels inklusion av fler och mindre aktörer, dels att öka pressen på kommuner att leverera byggrätter och slutligen att verka för standardisering där det är lämpligt, vilket ger förutsättningar för ökad industrialisering av viss byggnation och bättre förutsättningar för aktörer inom EU att vara med och bygga.

Mina förslag listas nedan:

 • att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill bryta oligopolstrukturen i byggsektorn och motverka strukturer inom den kommunala maktutövningen som leder till att små aktörer utestängs."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt"
 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering." till "Piratpartiet anser att kommuners ansvar att tillhandahålla planlagd mark skall förtydligas."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att planering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning"
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet förespråkar utvecklingen av ett harmoniserat regelverk för standardiserade kvarterstomter utvecklas så i syfte att öka möjligheterna att modularisera och standardisera husproduktionen."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för ökad harmonisering av byggnormer och -regler inom hela EU för att underlätta konkurrens på den Europeiska marknaden."

Innovation
Den här motionen handlar om att få igång mer av långsiktig utveckling inom byggindustrin, Forskning och Utveckling (FoU). Byggindustrin utmärker sig som en industri som har väldigt låga ambitioner på den punkten. Insatser på den här punkten kan leda till smartare, billigare och bättre bostäder på olika sätt, som med all forskning är det omöjligt att säga exakt vad det blir innan man har börjat forska. 

Ett sätt att stimulera byggindustrin att satsa mer på FoU är att erbjuda innovationsanslag, exempelvis genom VINNOVA. En möjlighet med statliga innovationsstöd är att man får goda möjligheter att styra inriktningen genom att definiera vilka syften som forskning måste ha för att få del av stödet. Jag väljer att föreslå en social vinkling med mångfald och integration som huvudtema, vilket spelar väl med inriktningen mot hållbar utveckling som föreslås i den övergripande motionen "Stadsplanering".

En annan potentiell anledning till små innovationssatsningar är svårighet att skapa testanläggningar. Emedan exempelvis Volvo kan bygga nånting mitt ute i en skog och i övrigt använda befintligt vägnät så vill byggföretag förmodligen kunna studera hur en byggnad interagerar med en kontext, vilket kräver bygglov mitt i en stad. Ett sådant kan ta upp emot ett decennium att få igenom, vilket ger väldigt lång väntan på att få testa intressanta teser. 

De två yrkandena lyder ordagrant:

 • att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov." till "Piratpartiet vill inrätta ett innovationsstöd till byggbranschen för forskning och utveckling för att stimulera utveckling av nya lösningar för ökad mångfald och social, etnisk och ekonomisk integration."
 • att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill skapa ett särskilt bygglov för koncept- och demoanläggningar med ett kraftigt förenklat förfarande för att underlätta för byggbranschen att bedriva en effektiv forskning- och utvecklingsverksamhet.

Orsaken till bostadsbristen är streck på ett papper

Jag måste inleda den här posten med att påpeka hur härligt det känns att få leva just nu. Det finns så mycket spännande utmaningar i världen, det finns så mycket som händer som tvingar världen att utvecklas och bli bättre. En sådan sak är folkvandringen som pågår ute i Europa, mycket till följd av situationen i Syrien. Jag vill minnas att jag hörde att just nu pågår den största migrationen sedan andra världskrigets slut. Det är svårt att förstå hur stort det är.

Och allt fler tar sig fram hela vägen till Sverige, och knackar på här i förhoppningen att få komma in och bygga ett tryggt och bra liv för sig och sina barn. Det är inte minst ett fantastiskt betyg till Sverige, att människor faktiskt föredrar att komma hit framför många andra länder, men det är kanske framförallt också en möjlighet. Vår befolkning är jätteliten, och kommer förmodligen få allt svårare att hävda sig internationellt när de mindre utvecklade delarna av världen allt mer kommer ifatt. Jag är fullständigt övertygad om att vi behöver precis varenda människa som vill flytta hit till den karga, kalla och dystra avkrok som Sverige är rent naturligt stora delar av året. 

Men samtidigt så är det självklart inte problemfritt, det finns också stora utmaningar. Inte minst den allt mer brännande frågan om bostäder. Läget på bostadsmarknaden har sakta blivit allt kärvare, särskilt i storstadsregionerna. När vi nu får en lite större våg av människor som kommer hit så blir givetvis detta också mera tydligt. Dock beror inte bostadsbristen på invandring.

Bostadsbristen beror, enkelt uttryckt, på att byggtakten är för låg och att de bostäder som finns inte utnyttjas effektivt. Det beror i sin tur enbart på hur system och regler är utformade. Frågan om hur effektivt bostadsbeståndet utnyttjas är viktig, 90 procent av välfärdskostnaderna av bostadsbristen beror enligt Boverket på ineffektiv allokering. Det är dock en ytterst känslig fråga, ingen politiker lär vinna val på att berätta för väljarna om en framtid där man kanske måste byta bostad av kostnadsskäl. Jag har skrivit om lösningar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden tidigare, den här posten ska handla om den låga byggtakten.

Förenklat dikteras byggandet idag av en enda faktor, nämligen hur mycket som är tillåtet att bygga i lägen där det finns en efterfrågan. Det är kommunerna som genom planmonopol reglerar hur marken får användas. Planeringen sker i sin tur utifrån Plan- och Bygglagen (PBL). Det har i sin tur visat sig leda till att planering tar väldigt mycket tid och resurser i anspråk, vilket leder till att kommuner inte kan leverera den mängd byggbar mark som efterfrågas. Det har också visat sig leda till tidskrävande och oförutsägbara överklagandeprocesser som leder till att planer ofta måste begränsas så att färre bostäder kan byggas.

Det bidde bara en liten...

PBL är byggd för att försvåra förändring av befintlig miljö, och utifrån tanken att stadsexpansion primärt ska ske genom att nya stadsdelar byggs som storskaliga öar långt bort från annan bebyggelse. Miljonprogram helt enkelt. Detta har marknaden aldrig någonsin efterfrågat, och byggnation på det här sättet förutsatte en kraftig subventionering från staten. Endast då, när slutkundens preferenser inte i samma utsträckning kunde slå igenom på intäkterna blev det intressant att bygga. Det som hände efter mitten av 70-talet var att ingen längre ville betala, och man blev tvungen att avveckla subventionerna successivt.

Problemet är alltså hur som helst rent byråkratiskt. Det saknas inte pengar, det saknas inte företag som vill bygga, och det saknas inte en marknad. Det som saknas är tillstånd att bygga där människor vill bo, helt enkelt politisk vilja. Det är streck på ett papper som förhindrar människor från att få tak över huvudet.

På senare år har kommuner tvingats bli allt mer kreativa för att försöka hantera den allt mer akuta situationen. Ett populärt sätt är att försöka ställa ut modulhus, det är en eufemism för barracker, på tillfälligt bygglov. För tillfälligt bygglov kräver inte att samma rigida planeringsprocess ska klaras av. Vi håller alltså på att hamna i situationen att vi bygger kåkstäder, ja låt oss kalla det för vad det är, ren slum, i grunden på grund av streck på ett papper.

För mig är den insikten näst intill surrealistisk. Jag tycker inte det är okej någonstans att streck på ett papper hindrar människor från deras mänskliga rättighet till boende. Det är dags att tänka om. Det här systemet måste reformeras i grunden. I oktober kommer Piratpartiet att hålla medlemsmöte. Dit har jag lagt inte mindre än 4 kraftfulla motioner som om de går igenom ger Sveriges skarpaste bostadspolitik. Om jag gissar rätt är Piratpartiet snart Sveriges vassaste parti, ett parti som inte accepterar att människor tvingas stå utan bostad och som har mer än floskler att bemöta utmaningarna med. 


Systematisk politisk utveckling

Jag presenterade för ett tag sedan en grov modell för vilka delar jag tror behövs för att bära upp Piratpartiet. Nu har jag orkat fixa en liten bild i Visio för att illustrera samma tanke grafiskt. Den bygger på tre ben som håller upp en plattform. De tre benen är Aktivis, Ideologi och Människor. Idag har jag tänkt prata lite mer om ett ämne som faller inom ramen för Ideologi. Det är därför den boxen har en avvikande färgsättning.

Jag vill prata om den politiska utvecklingen. Partiet har gått från en liten kärna av enstaka frågeställningar till att i alla fall ha ambitionen att bli ett heltäckande politiskt alternativ. En breddningsprocess har genomförts och mycket ny politik har anammats. Dock kvarstår utmaningar.

Dels behövs alltid en kontinuerlig ideologisk utveckling, speciellt inom partiets kärnområden. Om man till exempel sneglar på Miljöpartiet, som delar den likheten med Piratpartiet att de bildades runt en enda fråga som inte ligger på Vänster/Höger-skalan, så har de ju knappast slutat utvecklas inom miljöpolitiken. 

Det andra som behövs är att kolla över resultatet av breddningen, för att få en bild av vad som finns, men framför allt för att få en bild av vad som saknas. Sedan behöver det resultatet användas för att utveckla politik på de områdena. Problembilden är nämligen som följer:

Vi har en massa ställningstaganden, vissa är bra och andra är mindre bra, vissa är *kompletta* i någon mening, andra *fragmentariska*. Och så har vi en massa luckor. Dessa luckor behöver identifieras och fyllas.

Yes, det här är tråkigt strukturjobb. Det är väl vad svärmrörelser gör sämst. Är något tråkigt blir det inte gjort. Ska man bygga ett hus kan man mycket väl tänka sig att några gör väggar, nån gör köksinredning och en tredje gör gardiner. Och sen när man ska sätta ihop huset saknas både grund och tak, och fönster och en hel räcka med annat. 

Det är ju lätt att säga "detta behöver göras", jag har ingen aning om hur man ska lösa det rent praktiskt. Vilka processer som behöver kickas igång tycker jag är uppenbart, men man måste ju ha människor med tid och engagemang också. 

Själv tog jag ett krafttag och försökte surra ihop en helhet av stadsbyggnadspolitiken genom inte mindre än 4 motioner till kommande medlemsmöte. Min avsikt är att fortsätta med trafik- och infrastruktursfrågor efter höstmötet. Jag kör igenom mina "expertområden" mer eller mindre. Har även funderingar på innovation och företagande. Jag ska hinna med att dra ihop en våldsam mängd motioner till PPGBG också. Hur som helst, om någon vill hänga på och bolla idéer, hojta gärna till så sätter vi upp en struktur för det. 


Facket ska inte kunna utesluta medlemmar på grundval av deras politiska engagemang!

Idag blir det något av ett litet sidospår här, jag ska diskutera fack och fackligt medlemsskap. Det hör inte till vanligheterna! Anledningen är att diskussionen flammat upp inom Piratpartiet gällande uteslutning på grundval av partipolitiskt engagemang. Utgångspunkten för diskussionen var att ännu en Sverigedemokratisk politiker blivit utesluten ur LO-facket på grund av hans engagemang i partiet, alltså på grund av sin politiska åsikt och sitt engagemang att driva den åsikten inom ramen för vårt demokratiska system.

Jag reagerade ganska direkt på ett principiellt plan, det liksom luktar ruttet när man inte får vara med på samma villkor bara för att man engagerar sig för sin åsikt. Det luktar liksom lite åsiktsdiskriminering och politisk förföljelse. När jag googlade runt saknade jag också i stora drag diskussion omkring just vad detta egentligen innebär. Därför tycker jag det är värt att sammanfatta det resonemang som började utkristallisera sig för mig.

Första delen i mitt resonemang handlar om demokrati, och vilka grundprinciper som rimligen måste finnas för att den ska vara sund. Demokrati betyder "folkstyre", och det mest grundläggande är allas lika rätt till lika påverkan. Ingens röst skall ha ett högre värde på grund av ställning, inkomst eller någonting annat. Inom direkt demokrati företräder var och en sig själv, och inom representativ demokrati kanaliseras rösterna genom ombud, politiker. 

Det räcker inte att det i teorin är möjligt att rösta på vad man vill. Om det är möjligt att använda påverkansmedel, hot, för att styra hur människor röstar kan man knappast anse att demokratin fungerar på ett sunt sätt. Det måste alltså finnas en motsvarande struktur för att säkerställa att det är praktiskt möjligt att utöva den teoretiska rätten att lägga sin röst på vad som helst. I Sverige har vi därför valhemlighet. Ingen annan får gå bakom skärmen när jag röstar, ingen kan kräva att få se vilken valsedel jag faktiskt lägger ner i kuvertet. Ingen vet säkert vad jag röstat på. 

I en representativ demokrati måste rimligen exakt samma resonemang applicera på även politiskt engagemang. Om det är möjligt att använda påverkansmedel, hot, för att styra hur människor engagerar sig politiskt, då kan det knappast anses vara en sund demokrati. Till den teoretiska rätten att bilda vilket parti man vill och yttra vilka åsikter man vill måste läggas strukturer för att säkerställa att det är praktiskt möjligt utan att man blir förföljd, diskriminerad eller särbehandlad i samhället. Vi måste ha en säkerhetspolis som ställer upp med skydd för politiker som lever under en hotproblematik, medborgarens möjlighet att efterfråga samhällstjänster kan inte bero av vilket parti man väljer att företräda och så vidare. 

Den andra delen i mitt resonemang handlar om implikationerna av den Svenska modellen på arbetsmarknadsområdet. I Sverige regleras arbetsrätt och -skydd till största delen genom avtal mellan parterna, i praktiken alltså mellan de dominerande fackförbunden och arbetsgivareorganisationerna. Lagstiftningen beskrivs som semi-dispositiv, det betyder att lagstiftaren fastslår vissa ramar men delegerar samtidigt en stor del av beslutsfattandet. I de flesta andra länderna skrivs mycket av det som beslutas i förhandling mellan fack och arbetsgivare istället in i lagen. I Sverige finns till exempel inga minimilöner införda i lagboken. De regleras istället genom avtal mellan parterna. 

De dominerande fackförbunden kanaliserar i praktiken både en stor del av beslutsfattandemakten, inte genom några allmänna val utan genom sin ställning, och de kanaliserar även i hög grad skyddsstrukturerna till arbetstagarna. De fack som arbetsgivaren har avtal med har till exempel alltid rätt att förhandla om större förändringar på arbetsplatsen. Facket har alltid rätt att väcka talan i Arbetsdomstolen, en enskild måste dra sitt ärende genom Tingsrätten först för att kunna få prövningstillstånd. Facket är i praktiken den enda part som har något mandat att ifrågasätta brott mot LAS, vilket gör lagen helt tandlös för ickeanslutna då i princip bara facket kan ifrågasätta arbetsgivaren och att göra så innebär att de istället måste acceptera att sparka sina egna medlemmar. Listan kan göras lång. Kontentan är att utan medlemskap i en betydande facklig organisation är man i praktiken rättslös på arbetsmarkanden när det kommer till kritan. 

De här två delarna tillsammans, dels vad som krävs för en sund demokrati och implikationerna av att bli utesluten ur facket, innebär att en uteslutning på grund av partiengagemang faktiskt är ett sätt att utöva påverkansmedel för att undertrycka politiskt engagemang. Den teoretiska rätten att vara engagerad i ett parti är inte mycket värd om man samtidigt måste välja bort en stor del av sina rättigheter och skydd på arbetsmarknaden. Det är fullständigt orimligt att den kopplingen finns i en demokrati. Det är inte sunt. 

Det finns i praktiken två möjligheter att lösa situationen. Antingen säkerställer man att politiskt engagemang inte riskerar att leda till uteslutning ur en facklig organisation genom reglering, eller så avvecklar man den svenska modellen och skapar en modell som ligger mer i linje med hur de flesta andra länder gör. Det vore dock synd, den svenska modellen fungerar i mycket väldigt bra. Vi har få konflikter och förlorade arbetsdagar. Vi har ett system som gör arbetsmarknaden extremt dynamisk och flexibel, där förutsättningarna kan ändras precis så mycket, exakt på det sätt, och så ofta som arbetsmarknadens parter tycker är nödvändigt. Det kan man inte uppnå om man istället sköter detta i den lagstiftande församlingen, det skulle innebära en väsentligt mer stelbent arbetsmarknad.

Den enklaste lösningen framstår alltså att låta den delegering av uppgifter till fackrörelsen den svenska modellen innebär också åtföljas av skyldigheten att välkomna alla medlemmar oberoende vilket parti de tillhör eller engagerar sig i. Vilket parti man sympatiserar med eller tillhör ska inte avgöra ens möjligheter att få del av inflytande och skydd på arbetsmarknaden. Fackförbund som inte håller med om det ska inte tillåtas bedriva facklig verksamhet, teckna kollektivavtal eller förhandla för både egna och ickeanslutna arbetstagare. De kan få samma mandat som syföreningen. Då är de en helt vanlig förening, varken mer eller mindre, och kan få ha precis vilka uteslutningsregler de vill. 


Jag längtar efter ett levande Piratparti!

Jag brukade se på kunskapskanalens "Min Sanning". Jag har för mig att det var Håkan Juholt som satt i studion och biktade sig, det kan också ha varit Stefan Löfven. Och de berör lite skämtsamt ämnet att han tydligen i sin ungdom börjat hänga med MUF (om jag minns rätt). Det intressanta var att det fanns en rätt enkel förklaring. Han ville träffa folk och vara ute och dansa, och just där han bodde så fanns inget SSU som arrangerade sådant. Lösningen blev tydligen att ett SSU startades sen. Så slutet rött, allting rött måhända? Jag kom hur som helst att tänka på den här lilla anekdoten när jag började skriva på den här bloggposten, för det ger en bra start på det ämnet jag vill beröra.

Jag fick arbetstiteln "Jag längtar efter ett levande Piratparti" i huvudet. Now, det är populärt att dödförklara partiet i tid och otid. Det är inte vad jag menar. Jag ska försöka förklara. Det var som senaste pirathänget på Askims strand. I Sveriges andra största stad blir vi en handfull personer som grillar och spelar Yatzi (som för min del gick uruselt, men that's not the point here).

Jag sitter insyltad i ett arbete för att ta fram en modell för att starta upp nya lokala Pirat-avdelningar, men jag blir mer och mer övertygad om att det som behövs är en modell eller tanke för hur Piratpartiet blir en social grej, en magnet som drar åt sig människor och gör att de vill stanna. Det största problemet verkar inte vara att fundera över vad vi gör när enstaka pirat i Lilla Edet hör av sig och vill dra igång nått, utan snarare hur de säg fem aktivisterna vi rekryterar på stan ska vilja stanna. Uttryckt så här, jag tror att partiets politik kan locka vissa grupper, men det är det sociala mervärdet som kommer få fler att också stanna och engagera sig i partiet. 

Jag tänker att ett parti är en organisation som stöttas av tre ben: 

 • Ideologi - politiska ställningstaganden och diskussioner
 • Aktivism - extern verksamhet
 • Människor - socialt umgänge

De två första är självklara delar som partiet är ganska bra på att uppmärksamma och arbeta med. Ideologisk utveckling försigår kontinuerligt med diskussioner både på Facebook, medlemsforum och AFK (dvs i verkligheten, för de som inte känner igen den förkortningen. Men den sista, människor, känns som att det skulle kunna bli mer och bättre. Man kan notera att det finns ett visst överlapp. Aktivism blir till exempel en möjlighet att prata politik AFK medan man sätter upp affischer. Det är också ett sätt att ha kul tillsammans, socialt umgänge. Och det är förmodligen både roligare ur ett socialt perspektiv att vara med under valåren, kampanja. Det sociala åker snålskjuts på köpet. Men hur gör man för att det ska fortsätta vara kul och givande att lägga tid på att umgås med andra pirater även när det inte ska kampanjas för val? 

Jag har inga bra svar på den frågan. Man kan bryta ner frågeställningen i många intressanta underfrågor. Till exempel vad kan man hitta att umgås kring? Vilket socialt behov kan partiet fylla och hur kan uppfylla det behovet bättre än andra alternativ på marknaden? Det finns säkert många fler intressanta perspektiv. Poängen är att jag tror att detta är någonting som behöver tänkas igenom. 


Utopia?

Jag slogs av en fundering härom dagen, omkring bilden av framtiden. Begreppet "utopi" och vad det finns inom popkulturen att anknyta till. Särskilt bilden av staden intresserar mig. Vad är bilden av framtidens stad? Jag var tvungen att Googla lite, jag sökte bilder med termen "utopia city". Bilden nedan visar en del av sökresultatet. 

"utopia city" - tolkat av Google bildsök

Bilderna anknyter väldigt mycket till en modernistisk tradition, med starkt futuristiska influenser. Bilderna visar mycket staden som skulptur. Man får se höga byggnader på håll, en skyline, en minutiöst planerad helhet med byggnader som ser ut som om de kommer från Star Wars. Och frågan är, hur många vill egentligen leva i detta? Är detta en livsmiljö designad för människor att leva i, eller för ett fåtal arkitektkollegor att beundra?

Jag tänker att den här känslan i någon mening illustrerar till vad man anknyter till när det ska byggas nytt i närheten. Det skapar en rädsla för att få sin livsmiljö förvandlad till en mönsterutställning. Jag förvånas över att man i de här framtidsbilderna så sällan ser människans upplevelse av staden. Jag ville hitta en alternativ bild av vad stadsutveckling kan vara. 

Stadsgatan - en plats för människor?

Det jag hittade att anknyta till var stadsgatan och hur den formar upplevelsen av stadsmiljön. Tänk om det var detta som var bilderna av framtiden istället, en stad där människan och hennes plats i staden är centralt. Där folkliv, platser att stanna till på, kanske grönska, utgör viktiga delar. Det kanske är en bild där människor kan identifiera en livsmiljö? Det kanske skapar känslor att anknyta till som gör att man gärna vill se mer utveckling i sitt närområde, på sin bakgård? 


Gratis lunch?

En tendens inom Piratpartiet som jag tycker är lite beklämmande är "gratis"-tendensen. Det började någonstans i princip som en fördom. Partiets tveklöst största fråga genom tiderna var fildelningen. En fördom som utvecklades var att partiet bara bestod av massor ungdomar som inte hade lust att betala för sig. Många missade tyvärr den välformulerade systemkritiken. Frågan handlade aldrig om att slippa betala. Det Piratpartiet alltid har sagt på området har varit att det måste finnas en rimlig balans mellan företag, kreatörer och konsumenter. Men det är en annan fråga.

Gratisflaggad?

För vissa pirater har just "gratis" blivit något slags piratvärde. Det är som sagt det som jag tycker är beklämmande. Argumentationen är att om man tar bort betalning så slipper folk betala och man slipper massa administration. Problemet är dock att, som det heter, "det finns ingen gratis lunch". 

Jag ska inte öda tid på att dra igenom vad som i stora drag är vedertagen fakta omkring hur effektivieteten, tillgängligheten, utbud, kundvärde etcetera inom olika verksamheten påverkas av driftsform. Bara betänk skillnaden gällande att försöka laga en bil och att försöka laga sig själv. Det finns en anledning till att egenföretagare och andra som inte har tid att vänta i månader och år har privat sjukförsäkring.

Bortsett från det finns en massa andra finesser med att använda marknadsekonomisk styrning. Marknaden är ett självreglerande system. Förvisso en abstraktion av ett komplext system, men inom systemet flödar massvis med information ständigt genom alla ganska enkla val var och en gör i sin vardag. Medborgarna deltar kontinuerligt varje dag och röstar omkring utbudet genom att använda sina pengar för att efterfråga. Marknaden bygger ständigt "kunskap" omkring vad som behövs och vad som finns att tillgå. Allt genom en enda nyckel, en enda informationsbärande entitet: pengar. Betänk vad som skulle krävas om en central planeringskommité skulle arrangera ett par röda sockor till mig...

Men det finns ett djupare skäl till varför jag tycker idéerna om att ersätta individuella kostnader med gemensam finansiering är beklämmande. Jag fick fundera ordentligt för att hitta fram till den grundläggande orsaken till min olust. Slutligen fann jag den dock i konceptet äganderätt.

Äganderätt kan kanske något oortodoxt uttryckas som idén att det en individ skapar i värde också tillfaller den individen. Den som gör uppoffringen att skapa ett värde har rätt till det värdet, för varför skulle annars någon göra en uppoffring? Konstruktionen är en nödvändig grundpelare för civilisation. Det som på många sätt markerar civilisationens startpunkt är att människan slutade organisera sig i flockar och började bo ihop med främlingar. Emedan man i en flock är familj och av det skälet kan göra långtgående uppoffringar till en gemensam pool med värde (t ex matförråd eller verktygslåda) är det helt enkelt inte alls samma sak när det gäller främlingar. Därav floppade kommunismen. Människor känner sig inte motiverade att uppoffra sig själva för att någon annan anonym person i andra änden av stan ska få det trevligare. Man vill gynna sig och sina nära. I en värld där flocken byts ut mot främlingar behövs därför äganderätten.

Taxering är ett annat koncept som är centralt i civilisationen. En viktig motivering för det är att det finns gemensamma nyttor som vi tjänar på att finansiera gemensamt. Ett exempel kan vara ett rättssamhälle. På så sätt skapas förutsättningar för tillräcklig trygghet för affärsverksamheten, som är nödvändig för att samhället ska fungera dag för dag. Bröd behöver bakas, fiskar fiskas och så vidare. Om äganderätten inte kan försvaras faller hela idén med att engagera sig i sådant för det stora flertalet och samhället degenererar i barbari. 

Det allra mest nödvändiga för att undvika ren anarki sammanfattas i princip i den så kallade "nattväktarstaten". Sen finns varierande grad av frikostig inställning till hur invånarnas pengar ska användas. Vart man landar på den skalan är en senare fråga. Poängen är att taxering (föga förvånande) bör ses som en gemensam förvaltning av individuellt skapade nyttor, ett intrång i äganderätten för att tillhandahålla livsnödvändigheter. 

En annan syn på taxering som utvecklades med välstånd är att det möjliggör systematisk solidaritet. Ur det här perspektivet är taxering konfiskering av individuell egendom för omfördelning till andra som behöver resurserna bättre. Motiveringen är att alla människor ska kunna få någon slags grundläggande förutsättning att överleva dag för dag. 

Centralt i båda synsätten är tanken att det i grunden är individuellt skapade nyttor, därför skall bara det allra nödvändigaste tas ut för gemensam förvaltning. Individen bör få så mycket över som möjligt att fritt förfoga över, annars upphör poängen med att engagera sig i ekonomin, som jag var inne på en bit upp. Detta gör att kostnadseffektivitet alltid är en viktig parameter när det handlar om poliitska (dvs gemensamt finansierade) åtgärder. 

Efter den här ganska långa introduktionen kan jag närma mig ett konkret exempel som diskuterats intensivt hos Piratpartiet, nämligen nolltaxa i kollektivtrafiken. Oavsett vad man har för politiska mål i övrigt för kollektivtrafiken innebär detta resonemang att kostnadseffektivitet bör vara centralt. Det råkar vara näst intill trivialt att visa att nolltaxa har extremt små effekter relativt den ökade kostnaden som påförs de gemensamt förvaltade resurserna. I klarspråk betyder det att orimligt mycket av individens resurser måste tas i anspråk för att genomdriva förslaget. För samma gemensamma investering skulle man kunna åstadkomma väsentligt större effekter om de investerades på annat sätt. För den som är intresserad läs trafikforskaren dr Christer Ljungbergs bloggpost om den saken. Hur kan man då på allvar förespråka nolltaxa?

Det som är så djupt beklämmande är alltså i slutänden den totala respektlösheten inför ägnaderätten, de individuellt skapade nyttorna. En sådan respektlöshet förstör incitamenten att engagera sig i att skapa nytta, eftersom nyttan i mycket hög grad omfördelas till de som inte har skapat nyttan. Den som har skapat nyttan får bara småsmulor kvar. Och lika lite som det finns gratis lunch kommer människor att acceptera att vara gratis arbetskraft. Äganderätten behövs och måste respekteras.


Piratpartiets usla partikultur knappast oförklarlig

Det här kommer bli ett ganska internt inlägg rörande Piratpartiet. Jag har valt att engagera mig lite smått, utan att binda mig helt. Och jag tycker om att prata Piratpolitik i allmänhet. Många grundvärderingar ligger mig nära om hjärtat.

Or so it used to be - nu är jag långt ifrån säker...

Frågan aktualiserades än en gång när 6 pirater väljer att i partiets namn propagera för gratis mensskydd till alla kvinnor. Detta är en åsikt som absolut inte förankrats i partiet, det ligger inte ens nära de linjer som drivs och har stöd. Detta är dock långt ifrån första gången man vaknat på morgonen och läst nått i tidningen om eller från Piratpartiet som aktivist och spontant reagerat med "Vad fan i helvete är detta för jävla smörja?!"

Gratis mensskydd är en liten skitfråga. Det är ett ogenomtänkt utspel marknadsföringsmässigt, då den knappast kan sägas vara intressant eller relevant för partiets potentiella väljarbas. Ska man se det rent krasst så är det en minoritet i grupperna med tänkbara väljare som faktiskt har mens. Däremot är det en fråga som på ett tydligt sätt märker partiet på höger/vänsterskalan. Det är svårt att se detta som någonting annat än ett inspel i den falangstriden. Man försöker branda Piratpartiet som ett gynocentrikst kommunistparti. Det är att ta sig en ganska rejäl frihet.

Piratpartiet kämpar med en usel partikultur, och jag tror jag vet varifrån den kommer. Den kommer från exakt detta, och efterspelen som varje gång är typ aktivistsamordnaren och några till som försöker gjuta olja på vågorna: "All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet" och "Vi måste vara kontroversiella".

Jag har inget emot att vara kontroversiell, om det finns ett syfte med det. Bedömer man efter en hyfsad analys att det finns en rimlig vinst med att sticka ut, så ska man göra det. Har man till exempel invandringsfientliga minoriteter som väljare, då ska man göra en film med hotfullt porträtterade slöjbärare. Det är politiskt briljant, och sådant har tagit Sverigedemokraterna, oavsett vad man kan tycka om deras omänskliga politik, till riksdagen.

Men kontrovers utan syfte gynnar ingen. Det skapar bara friktion inom partiet, och framför allt förtroendeproblem och trötthet hos aktivister. Jag vill lyfta en reaktion:

"Jag vill bara att ni ska veta att jag blir uppriktigt ledsen när folk behandlar Piratpartiet som sin egen privata lekstuga och går ut med utspel som 1) är baserade på uppenbara osanningar som de inte ens klarar av att försvara och 2) ligger helt utanför partiets politik ... utan att ägna en tanke åt vilken skada det gör på partiets varumärke och hur det påverkar andra medlemmar som kommer tvingas svara på frågor om det hela."

Jag kunde inte sagt det bättre själv.

Inom Piratpartiet finns en gammal princip att om tre pirater går samman och gör något så är det okej. Det är den principen som den här typen av utspel grundar sig i. Den principen bygger på att alla pirater har omdöme och fingertoppskänsla nog att förstå vart gränserna går för de mandat man tar sig. Det krävs en djup respekt för de övriga medlemmarna, för partiet och för grundvärdena.

Jag har i andra sammanhang skrivit flera texter som tar sig mandat att uttrycka just vad man själv tillsammans med ett helt nätverk med tusentals medlemmar tycker. Det är inte en uppgift att ta lätt på. Det är en uppgift som jag närmar mig med ytterst stor ödmjukhet och försiktighet. Hellre gå onödigt "safe" än att hamna på fel sida, för jag talar inte bara för mig själv utan också för andra. Det jag säger kommer andra behöva både sympatisera med och försvara. Mina texter har inte föranlett en 400 kommentarer lång klagotråd på under 10 timmar. Det är dock legio efter ogenomtänkta utspel av pirater som på oklart mandat formulerar partiets politik utan hänsyn till interna processer.

Det är uppenbart att det här omdömet saknas inom Piratpartiet.

Trepiratsregeln måste omprövas. Det är en utmärkt idé när det gäller aktivism tolkat som att arrangera events mm. Vill nån att PP ska stå på Pride, do it! Vill nån att PP ska vara på MEG, Do it! Men processen med att utveckla och förankra politik kan inte ske via externa debattartiklar. Det måste vara en intern process. Aktivister ska inte behöva sätta kaffet i halsen morgon efter morgon efter helt oförutsägbara utspel genomförts i partiets namn. Man måste kunna lita på att de som tar sig eller ges mandat att tala för partiet håller sig inom de politiska ramar som medlemsmötet beslutat.

Den politiska utvecklingen måste också struktureras upp. Partiet är i desperat behov av strategiarbete. Det saknas oroväckande mycket rudimentär kunskap om vilka väljare man riktar sig till, och hur politiken kan utformas och formuleras för att locka den tilltänkta väljargruppen. "Alla som sympatiserar med precis vad just jag tycker" är inte en väldefinierad grupp väljare, och med den inställningen kommer man aldrig att bli något annat än ett irrelevant marignalparti. För utan kunskap om vilka väljare partiet riktar sig till är det omöjligt att avgöra om utspelet var briljant eller katastrof. Men givet att man tänker sig ha kvar samma typ av kärnväljargrupper som man traditionellt haft, vilket är det enda reella alternativet, så är det knappast briljant i varje fall. Men utan strategi spelar det faktiskt ingen roll vart partiet går. Som Alice i underlandet. Om man inte vet vart man ska så spelar vägvalet ingen roll.


De öde lungornas stad - En virtuell stadsvandring

Idag tänkte jag bjuda in till en stadsvandring igen. Precis som förra gången följer man med via sin dator genom att läsa inlägget, kanske invirad i en mysig filt eller med en kopp varmt te. Idag ska vi traska runt i Göteborg. Jag ville göra ett litet experiment och se hur mycket man kunde traska runt i grönstruktur. Oväntat långt - skulle det visa sig. Jag har ritat ut ungefär hur jag traskade runt på kartan. Jag insåg när jag närmade mig stadskärnan att det gick utmärkt att börja redan så långt ut som Focus. Redan där möter man stadens omfattande nätverk av vad som ibland kallas "gröna kilar", "gröna korridorer" eller "gröna lungor". 

Karta över rutten för den här stadsvandringen

Grönskan utanför Focus-huset är en grönska som alltid har fyllt mig med frågor. För vem finns den parken? Vem ska stanna upp här, precis intill ett motorvägsmot och insupa atmosfären? Det fungerar i praktiken mest som en barriär, i detta fall med den anmärknintsvärt ofta högt prioriterade funktionen att hindra cyklister från att ta sig till matbutiken.

"Parken" utanför Focus-huset. Vem ska stanna upp och rekreeras här intill ett stort motorvägsmot?

Jag fortsätter vidare. Grönstrukturen upphör inte utan fortsätter längs Mölndalsån, som jag tror ses som något slags rekreationsstråk där man ska motionera på lite olika sätt. Denna dagen (17e maj) var dock efterfrågan högst begränsad. 

Ett naturskönt promenad- och cykelstråk på många sätt, men välanvänt?

Utöver enstaka personer var stråket öde Märkligt med så öde platser precis intill en tät stad med hundratusentals invånare. En slags grön öken. Jag har egentligen enbart sett rörelse att tala om här mitt i pendlingen, och att motivera grönskan av det skälet är väl ungefär i nivå med att framhålla motorvägens funktion för att människor ska få "möta grönska" varje dag. Är det verkligen transportlederna som ska vara det som rekreerar oss?

Den här "gröna lungan" tycks vara ganska folktom.

Jag svänger vänster precis innan Nya Ullevi och beträder vad som måste vara stans absolut mest absurda gata. Det totala vakuum som infinner sig har alltid påverkat mig. Jag väljer för det mesta bort att använda gatan, och min erfarenhet är att de flesta gör samma bedömning. Grönskan i kombination med rummets övriga fullständiga konturlöshet blir en barriär.

Är detta en inbjudande grönska?

Det som kanske kan kallas gatans största "attraktion" är ett Landeri, vilket i praktiken var ett ståndsmässigt fritidshus för något hundratal år sedan. Vad en jordbruksfastighet avsedd för fritidsändamål gör mitt i Sveriges näst största stad är ett mysterium.

Mitt i storstan, ett Landeri. Lika kuriost som det är öde. I bostadsbristens Göteborg.

På baksidan finns en trädgårdsanläggning som man kan strosa runt i lite. Jag mötte inte en enda levande själ där innan jag fortsatte vidare in i den lilla parkmiljön mellan Mölndalsån och Skånegatan. 

Förvisso gick det att höra lite barn leka på skolgården intill, men själva parkmiljön var... ja öde helt enkelt.

Jag fortsätter promenaden omgiven av total ödslighet. Att man kan promenra så länge i en storstad utan att knappt möta en annan levande själ mitt på blanka dagen, det är näst intill skrämmande. Men mitt i parkmiljön hittar jag äntligen liv. Fast kanske inte på den grönaste av platser...

Skejtande barn och ungdomar tycks vara de enda som söker sig till parken. Här får subkulturen leva, för här finns inga välsituerade vuxna som kan bli störda. Här tar barnen ingen plats.

Efter att ha kommit undan med blotta förskräckelsen när jag försökte ta mig igenom anläggningen så fortsatte jag vidare mot Skandinavium. Återigen omges jag av den hyllade, livsviktiga men fullständigt öde grönskan.

Det är som känslan av deja vu. Grönt, naturskönt - och öde.

Men där framme upphör sedan grönstrukturen för ett ögonblick. Jag skulle kunna backa och ta vägen via Bohusgatan och sedan hamna på Heden, och då inte lämna de ändlösa trädraderna och grönstrukturerna. För det är mitt nästa delmål. Den vidsträckta ödsligheten som i folkmun kallas "Heden". 

Heden är den här dagen förvisso jämfört med andra grönstrukturer ett under av aktivitet. 

Förvisso är Heden hyfsat livlig, särskilt om man jämför med andra grönytor, men dess storlek gör ödsligheten hyfsat påtaglig. Även när ytan, som är stor som hela Haga, är "fullt" utnyttjad är det ganska få människor som får plats. Inte särskilt effektivt... Ett undantag utgörs av Hedens södra spets. Här finns ett litet hörn som faktiskt både har utrymme för och utnyttjas av många av stadens invånare. 

En liten park på Hedens sydspets är utan konkurrens den livligaste.

Härifrån kan man gena vidare genom en annan liten park bakom Park Lane. Men med tanke på den rika tillgången av slätstrukna gräsmattor med urgamla träd på som finns i Göteborg är konkurrensen om besökarna stenhård. Den här parken ser inte ut att vara en vinnare.

Ännu en park att fortsätta genom på promenaden genom Göteborgs centrala grönstrukturer. Och den frågan som återkommer är: Var är människorna?

Parken sträcker sig upp till Stadsbiblioteket. Därifrån får man skarva nått hundratal meter över Götaplatsen innan man når nästa grönstruktur: Näckrosdammen. Det är inte vilken grönstruktur som helst heller, utan för tillfället scenen för en långdragen och bitter strid mellan staden och de närboende om ifall Näckrosdammen ska få utvecklas till en levande del av staden eller fortsatt vara i huvudsak en bakgård för ett fåtal.

En smal passage utgör Entrén. Komplett med en av stans sämsta cykelbanor.

Entréerna till detta parkområde är kuriost nog väldigt anonyma. Den entrén jag valde är som en slags bakgata runt konstmuseet. Man måste veta om att man kan ta sig vidare här för att komma på idén att traska in. Parken i sig är vacker, och ödsligheten är inte total. Men jag skulle inte heller kalla det livat. Här kan man tänka att det finns utrymme för lite mer bostäder och verksamheter som inramning för att ge bättre underlag till parken.

Näckrosdammen, naturskönt så det förslår. Men inte särskilt många som rör sig runt om för att ta del av den (även om några personer faktiskt fanns bakom kameran).

Vägen vidare gick upp genom Lorensbergs villastad. Det är ett pittoreskt område som idag mest rymmer representationslokaler för företag och konsulat, samt små friskolor mm. Det skulle kunna vara en av många möjliga förklaringar till Näckrosdammens ödslighet, att inte ens alla omgivande bostadsområden har invånare. Hur som helst är det en naturskön stadsdel med gott om grönska som inte tycks användas.

Denna plats, precis ovanför Konstmuseet fashinerar mig. Ytterligare en sådan där "grön lunga" som förmodligen nästan aldrig beträds av homo sapiens. 

Jag har nu vandrat i en halvcirkel runt Götaplatsen och korsar Viktor Rydbergsgatan straxt ovanför för att upptäcka ännu mer gräsmattor som få använder provocenrande nära den högt efterfrågade innerstaden.

Ännu en smal gångväg in i grönska som inte riktigt tycks attrahera några fotgängare.

Jag traskar vidare i det anmärkningsvärt öde centrumet av Sveriges andra största stad. Nästa grönstruktur har namnet Vasaparken. Detta är, vad jag förstår, en park som har stora problem med kanyler i sandlådan och så vidare. Och det säger väl lite grann om hur parken besöks av övriga medborgare...

Tomma bänkar är första intrycket Vasaparken ger mig när jag korsar Engelbrektsgatan.

Och det känns som jag får recitera mig själv. Ännu en plats där det är svårt att hitta människor som är i rörelse. Istället är ödsligheten nästan helt komplett. Lekplatsen drar inte ett enda barn, de skejtar väl nere vid actionparken istället.

Den lilla lekplatsen var lika idyllisk som ödslig. Trots fint väder en ledig dag fanns inga familjer i sikte.

Vasaparken övergår vid Vasagatan till Vasaplatsen, som i praktiken är ett trekantigt glorifierat trafikimpediment. Och mycket riktigt var också antalet besökare begränsat. En socialt utsatt person försökte hitta någon slags ro i gräset, men hen försvann sedan snabbt. 

Fontänen kanske i det närmaste vittnar om desperationen att försöka befolka alla menlösa gräsytor?

Denna grönstruktur skapar en brygga över till en annan av Göteborgs verkligt absurda grönstrukturer, nämligen Nya Allén. Idén var en gång att detta skulle vara ett promenadområde. Numera är det en slags bilkorridor med totalt sex filer där den är som bredast, vilket gör ett stort parkområde bullerstört och alltså väsentligt sämre. Även här var väl antalet besökare, utöver den förbipasserade biltrafiken, marginellt.

Nya Allén är något av en häpnadsväckande studie i ödslighet. Spelar ingen roll vilket håll man fotar på, den enda mänskliga aktivitet som kan uppbringas är biltrafik.

Här väljer jag också att avsluta min stadsvandring, men inte utan en reflektion. Den fråga som ekar i mitt huvud är den Jane Jacobs också ställer: 

"Varför är det så vanligt att det inte finns några människor där det finns parker och inga parker där det finns människor?"

Och jag frågar mig, vad gott gör all denna grönyta egentligen om de mest står öde? Samtidigt står tiotusentals och längtar efter att flytta in i centrala Göteborg. Kanske är det så enkelt att fler människor skulle kunna blåsa liv i centrala Göteborg och göra parkerna mer använda och därför värdefulla?


Där människor vill bo

SBAB Bank släppte en topplista på populära bostadsområden, bland annat i Västra Götaland. Det bör inte vara någon överraskning för de flesta inom regionen att efterfrågan är som störst i centrala Göteborg. Inte heller bör det vara någon överraskning att stadsdelarna återfinns på en ganska liten geografisk yta: Linnéstaden, Haga, Vasastaden och Lorensberg. 

 Det är mest populärt att bo i centrala Göteborgs kvartersstad

Inget nytt under solen, egentligen. Det finns betydligt fler människor som vill bo centralt i kvartersstad än vad det finns central kvartersstad. Man kan konstatera att kommunens stora satsningar på andra sidan älven, "Norra Älvstranden", ännu inte tagit sig in i toppen. Samma sak gäller Kvillebäcken. Kommer även Frihamnen, som kommer byggas i den nära framtiden, gå samma öde till mötes? 

En annan intressant observation som kan göras är att samtliga av ovan populära stadsdelar tycks ligga under en våt filt av ångest, när det gäller nybyggnation. Frånvaron av sådan är nämligen högst påtaglig. Då kanske någon tänker att det saknas yta i dessa stadsdelar att bygga på, men det är helt enkelt inte sant. Till exempel rutan 4 utgörs till minst hälften av markparkeringar och grusplaner. Där skulle man kunna bygga i paritet med Kvillebäcken, om det var tillåtet. 

Att det saknas mark att bygga på stämmer helt enkelt inte. Däremot saknas det vilja. Och det är egentligen inte så konstigt. Det är alltid lättare att bygga en bit utanför den befintliga staden, såsom Eriksberg, Sannegårdshamnen och Kvillebäcken. Då slipper man slåss med högröstade kränkta närboende i övre medelklassen som ogillar idén med nya grannar. Det vi ser är en tydlig effekt av att ha ett politiskt planmonopol. Retoriken är ofta den lilla människan mot den profithungrande onda exploatören, men i realiteten är det välsituerade insiders som befäster sina privilegier gentemot de som står utanför. Exploatören är nämligen de potentiella inflyttarnas representant i processen, det glöms ofta bort.

Den här situationen är i städernas historia en unik anomali, och de populära stadsmiljöerna skapades under helt andra förutsättningar. Ingen marknad klarar av så mycket politisering utan att bli dysfunktionell. Men det passar de priviligerade utmärkt. De har sett sina bostäder tiodubblas i värde på grund av en brist de själva skapar. 

Allt detta för att hindra den kontroversiella idén att bygga där människor vill bo.


Om

Min profilbild

Johannes Westlund

Jag som står bakom den här bloggen heter Johannes Westlund och är 20 år ung. Jag är student vid Chalmers Tekniska Högskola och pluggar till Civilingenjör i Datateknik. Men jag är också allmänt intresserad av samhället jag råkar leva i och har en hel del tankar och åsikter om hur saker är och görs. Avsikten med den här bloggen är att uppmärksamma lite olika politiska frågor och väcka tankar omkring dagsläget.

Sök i bloggen

RSS 2.0