Åtgärda orsaker istället för sympom

Särskilt Sverigedemokraternas framgångar i valet tycks uppröra och oroa många. Det finns ett behov av att markera avståndstagande, det skämtas på partiets bekostnad. Som till exempel på Kulturnatta i Göteborg. Det började med att en kvinnlig kör, "Slynkören", skulle göra nån låt som Jimmie Åkesson spelat på valnatten. Så det fanns ett starkt behov att proklamera att man nu "tog tillbaka" den. Andemeningen är lite otäck, att man på riktigt anser sången liksom besudlad för att en person med en annan politisk åsikt har sjungit den.

Detta föranledde också att moderatorn, detta var alltså på Göteborgs stadsbibliotek, var tvungen att skämta. Han var av utländsk härkomst och han sa något om att SDs ledamöter tog mest taxi i riksdagen för att de var rädda för invandrare. Och punchlinen var något i stil med "halva min släkt kör taxi". Det finns ett behov av positionering. Många uttrycker en oro över en främlingsfientlighet som så sakteliga växer och stryper vårt land. Jag kan sympatisera med den oron, men önskar samtidigt att fler tog några steg tillbaka och började fundera över vart den här främlingsfientligheten kommer ifrån. För börjar man nysta i det framstår det ganska snart som att det bara är ett symptom på någonting helt annat.

Jag skrev redan i min korta eftervals-post att: "Min tes är att många väljare är grupper som allt mer ser sig ifrånsprunga av resten av samhället, som inte förmår omorientera sig efter de nya förutsättningarna.

Partiets väljare avviker på intressanta sätt från den genomsnittliga väljaren. Överrepresentationer inkluderar unga män, personer med dålig politisk kunskap, lågt förtroende för politiker och låg utbildning. Det finns skäl att misstänka att denna kombination av överrepresentationer inte är en slump. Pojkars resultat har under ganska lång tid varit sämre än flickors. Att just kombinationen unga män, dålig politisk kunskap och låg utbildning figurerar är alltså ingen överraskning. Att denna grupp också känner sig sviken av samhället är inte så konstigt. Emedan deras liv blivit en serie misslyckanden som allt för ofta slutar i långtidsarbetslöshet har den offentliga debatten beskrivit män som priviligerade förtryckare som måste stå tillbaka. Samtliga andra riksdagspartier utgår mer eller mindre från en feministisk världsbild på jämställdhetsområdet. Den rimmar ganska illa med den situation de här unga männen lever i.

Samtidigt pågår omvälvande förändringar i samhället. Urbaniseringstakten i Sverige tillhör världens högsta. I staden värdesätts service och kunskap, områden där framför allt kvinnor är starka. I DN kan man läsa om att den moderna storstaden i allt högre grad femininiseras. Allt konvergerar i att den här gruppen ser sig omsprungna av samhället samt ur stånd att "omorientera sig efter de nya förutsättningarna". 

Sverigedemokraterna enar de här grupperna mot en gemensam fiende. De formulerar ett enkelt problem om ett yttre hot. Det har onekligen varit effektivt, men det betyder knappast att väljarna köper in i retoriken för att de ogillar främlingar. De ser hur det blir tyngre i hemtrakterna när många söker sig därifrån, de har svårt att hitta arbete och därmed sin plats i samhället. De ser hur servicen blir sämre vilket drabbar de äldre som bor kvar. Och så vidare. Problembeskrivningen att invandrarna "stjäl" "våra" resurser framstår som plausibel, som rimlig. Och inget annat parti erbjuder en annan förklaringsmodell, inget annat parti förmår möta den här väljargruppen. Vita män är ju enligt de andra partierna per sé priviligerade, en politik för dem behövs alltså inte. Den blindheten är det som vi nu ser kostar på.

En fruktansvärt enkel observation som kan göras är kopplingen mellan pojkars studieresultat och de unga män som i större grad väljer SD. Att satsa på att förbättra pojkars resultat så att de kommer ifatt tjejerna har förmodligen effekten att framtida unga män kommer kunna möta den föränderliga verkligheten bättre och därmed minskar också utrymmet för den typen av "vi och dem"-tänk som karaktäriserar Sverigedemokraternas politik. 

Vidare måste jämställdhetsdiskussionen breddas och femininiseringen av storstäderna problematiseras. Ännu en gång blir det tydligt att det finns blinda fläckar inom feminismen. Ideologin lyfter viktiga frågor och rörelsens historiska betydelse för jämställdhet kan inte nonchaleras, men samtidigt står vi i ett annat samhälle idag än när rörelsen startade. Både dynamiken och maktfördelningen mellan könen är idag långt mer komplex. Kvinnor har numera också maktkapital till följd av feminismens framgångar. Kvinnans plats är inte längre i köket eller med barnen, hon är istället utbildad och har eget arbete. Alla arbeten är tillgängliga för alla kön. Hon kan välja att gå framåt i karriären precis som män kan. Hon kan och får röra sig i hela samhället och så vidare.

Poängen är att vi står inte längre i den medeltida situation som rådde vid sekelskiftet. En ideologi som har det som avstamp kommer ofrånkomligen missa viktiga delar. Det betyder inte att feminism är irrelevant, utan bara att det numera behövs fler perspektiv. Pojkars misslyckande i skolan måste ses som det strukturella samhällsproblem det är och inte skyllas på en "antplugg-kultur". Att städerna utvecklas åt ett håll som lämnar många män utanför måste också det lyftas, diskuteras och lösas. Målsättningen är ju ett hållbart samhälle där alla har samma chanser och möjligheter.

Allt mynnar ut i att det Sverigedemokraternas framgångar belyser blinda fläckar hos de etablerade partierna. Om det verkligen finns en önskan att minska partiets inflytande bör strategin vara att fokusera på orsaker istället för att raljera över symptomen. Stärk de som valde att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Ge dem förutsättningar att lyckas i att omorientera sig i samhällsförändringen. Visst kan man göra en stor sak av att frysa ut ett parti i riksdagen, men det är inte ansvarsfullt att göra det istället för att lösa problemet.


Kommentarer
Postat av: Peter

Den ena krystade görklaringen efter den andra. Vad som helst utom att bemöta vad de säger. Löjligt!

Svar: Hela inlägget är meta och är inte avsett att bemöta en sakpolitik utan att analysera varför partiet lockar väljare. Deras sakpolitik är ingenting jag känner ett behov av att diskutera. Jag köper varken in i deras premisser eller problemformuleringar. De har en helt annan världsuppfattning som de tolkar världen utifrån. Det är väldigt svårt att föra en diskussion i det läget.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 08:55:20
Postat av: Peter

Ber om ursäkt för det lilla utbrottet, men faktum kvarstår: de flesta verkar oförmögna att ta upp det som givit SD framgång, nämligen det de säger sig vilja göra (att media mha kriminella vänsteraktivister kommer med ena anklagelsen efter den andra är mest kontraproduktivt och påvisar de stora bristerna i svensk demokrati, ingen reell åsiktsfrihet, media agerar vallhund av valboskapen mm. Marika Formgren sammanfattade det väl. Kag ska posta en länk nedan.

Svar: Det finns inte särskilt mycket som indikerar att det är sakfrågorna som sådana som är framgångsfaktorn. Med tanke på att politiskt okunniga är överrepresenterade bland deras väljare är det ju lite svårt att mena på att deras sakpolitik har någon avgörande betydelse. Istället står förklaringarna att finna i andra faktorer. Jag anför en tes här, det är långt ifrån den enda effekten, men jag tror det är den huvudsakliga macrotrenden.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 09:18:07
Postat av: Peter

Två artiklar av Marika Formgren:
http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

2014-10-12 @ 09:27:31
Postat av: Peter

http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2225#.VDotcHgayc3
Läs även nationalekonomen Tino Sanadajis inlägg.
Det vore en viktig insats för demokratin om du vågade göra en objektiv analys med utgångspunkten att vilja förstå.

2014-10-12 @ 09:31:20
Postat av: Peter

Själv röstade jag på Direktdemokraterna, trots att jag tycker att SD har mest rätt av riksdagens partier. Röstade dock inte på SD eftersom maktetablissemanget bevisligen är beredda att förstöra livet för de och deras anhöriga som röstar på och stödjer SDs politik. Jag litar inte på att valhemligheten respekteras. I Sverige gäller DDRs "värdegrundsdemokrati" och jag finns nog redan i vänsteraktivisternas register bara för att jag påtalat det.

Svar: Väljer du att dela vad du röstar på offentligt i mitt kommentarsfält så är det ju lite svårt att samtidigt hålla det hemligt. I övrigt så är det lite foliehatt över att påstå att valhemligheten inte respekteras. Vad du gör bakom skärmen skall inte övervakas, har du bevis som antyder annat? I annat fall kan du lägga ner konspirationerna...
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 09:44:38
Postat av: Anonym

Fö så är jag civilingenjör, andra gen invandrare och bosatt i centrala Stockholm. ;)

Svar: Om du hade röstat på SD, vilket du enligt dig själv inte gjorde, hade du avvikit från deras genomsnittliga väljare. Det bevisar ingenting dock, vilket jag hoppas att du fick med dig från din ingenjörsutbildning. Här pratar vi macrotrender. Att det finns avvikelser från snittet är givet. Det förändrar inte att Sverigedemokraternas genomsnittsväljare karaktäriseras av de egenskaper som jag anförde. Karaktäristiken har jag inte hittat på själv utan tagit från en analytiker som tittat på valresultatet och fördjupat sig i just detta ämne.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 10:23:14
Postat av: Anonym

Jahapp, blev polemik. Lycka till med analysen!

2014-10-12 @ 16:50:01
Postat av: Anonym

60% av de som tar ställning i SOM-undersökningen vill se en reducerad invandring. Hur svårt kan det vara?

Svar: Det är en information - frågan är vad det betyder? Det djupet saknar jag i dina resonemang. En enkel tolkning vore att det betyder en kraftig irrationell aversion mot främlingar, men en sådan tolkning faller på sin egen orimlighet. Förmodligen beror det på en felaktig problemformulering och också felaktiga förväntningar på åtgärdens effekter. Det florerar mycket myter omkring ämnet. Människor ser möter en kärvare verklighet, sökandet efter en syndabock i form av någon marginaliserad grupp är fullkomligt naturligt. Det finns gott om historiska episoder som har exakt samma förlopp. Verkligheten visar dock att utbyte i det långa loppet tycks gynna ekonomin medan slutenhet är rena giftet - tvärt emot vad dessa människor uppfattar det som alltså. Att möta dessa människors egentliga problem, som handlar om omorienteringen mot en accelererande förändring, är långt mer effektivt och kan till skillnad från en populistisk vikning faktiskt också leda till reella förbättringar för dessa grupper.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 17:14:55
Postat av: Peter

Vad tyckte du förresten om Marika Formgrens artikel "Demokrater för åsiktsfrihet och demokrater emot"?

Svar: Jag har varken tid eller lust att läsa allt som slumpmässiga personer länkar mig på Internet.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 17:28:20
Postat av: Anonym

F-n vad du är otrevlig! Jag ska inte besvära dig mer.

2014-10-12 @ 18:55:38
Postat av: Anonym

Nä, jag bidrog till en trist ton. Men tänk tanken! Hur ska Sverige ha råd? Varför pågår detta? Om inte media hade kampanjat så hårt mot SD så hade de troligen fått många fler röster. Analyser som läggs fram i media har enbart syftet att behålla makten över bilden i postmodernistisk anda. Ingen diskuterar fakta om invandring och migration. Allt fler ser det orimliga och SD får fler och fler röster. Med all rätt. Själv röstade jag inte på dem och det var väl lite fegt. Jag gillar dock iofs inte nationalismen i deras ideologi.

Svar: Jag håller med dig om att få diskuterar fakta omkring migration. Istället refereras vanliga böcker som inte genomgått peer review, rena partsinlagor skrivna med agenda. Jag är gärna med i en evidensbaserad diskussion, sådan lyser som sagt med sin frånvaro. Forskningen på området är inte entydig. Vissa studier visar svagt positiva effekter på ekonomin, andra svagt negativa. Inga studier visar vad jag vet att migration skulle ha stora negativa effekter på ekonomin. Det finns kostnader, men det finns också vinster. Att ständigt bortse från de senare är knappast seriöst. Frågeställningen "Hur ska Sverige ha råd?" utgår ifrån synen att invandring bara är en kostnad. Frågeställningen kan lika gärna vara hur Sverige ska ha råd att bli mer restriktiva eftersom även det har kostnader och negativa effekter.
Jag tror däremot att du har fel om att medias påstådda särbehandling av partiet missgynnat dem. Snarare stärker det deras retorik och image att vara utmanare till den så kallade "sjuklövern", de enda som "vågar säga som det är" och så vidare.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 19:54:52
Postat av: Anonym

Det finns väl bara en feltolkad OECD-rapport som de som hävdar vinster brukar hänvisa till. Tino Sanadaji har gjort upp med dessa påståenden och även skrivit flera andra artiklar på ämnet. Det är enkel matematik när fakta kommer på bordet. Det är ju inte hållbart när Sverige tar emot mer invandrare än Storbrittanien, Spanien, Frankrike, Finland, Danmark och Norge tillsammans. Mer än Tyskland. Fakta om sysselsättningsgrad mm är lätta att hitta. Och utvecklingen av utanförskapsområden växer snabbt. Hur är livet i ett sådant? Särskilt för barnfamiljer. Immigrationspolitiken är vansinnig eller har en agenda som inte tål dagens ljus.

Svar: Sverige har tvärt om under lång tid förenat en generös invandring med god ekonomisk tillväxt. Att många andra gör på ett annat sätt betyder inte att de har rätt. Det är i själva verket en instans av ett klassiskt argumentationsfel. Att många tycker en sak gör det inte sant.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 20:45:44
Postat av: Anonym

Finns väl ingen nationalekonomisk analys som påstår att det kan bli en vinst?! Läs Tino Sanandaji, Assar Lindbeck, Jan Tullberg mfl.

Svar: När man pratar om forskning, forskare och vetenskap är det viktigt att hålla isär vad som är det och vad som inte är det. Forskare kan precis som alla andra röra sig utanför den rigorösa vetenskapen och påstå saker som de egentligen inte har stöd för. Ingen av de tre namnen du uppger tycks ha haft migrationens nationalekonomiska effekter som forskningsintresse och de har inte heller publicerat någon forskning på området. Ingenting de har producerat på området har genomgått en vetenskaplig granskning, och skulle inte heller hålla för det. Du får gärna hänge dig åt en auktoritetstro, men jag föredrar att förlita mig på forskning.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 20:49:22
Postat av: Anonym

Direkt monetär kostnad någonstans mellan 80-250 miljarder per år (beroende på hur man räknar) och ökande.

Svar: Det finns ingen konsensus runt de siffrorna, utan de kommer sig av att anamma ett mer kreativt sätt att beräkna kostnader. Poster som är direkt relaterade till invandring understiger 7 miljarder. Det är dock missvisande att bara titta på kostnader, som jag redan påpekat. Det finns också vinster. Att bara titta på kostnadssidan är varken seriöst eller rättvisande. Oavsett om man väljer OECDs rapport eller mer pessimistiska resultat från t ex Jan Ekberg så visar de väldigt små effekter i relation till nationens BNP. Ekberg kommenterar själv sin forskning på sådant sätt. Oavsett om en positiv eller negativ siffra fastställs är effekten mycket svag.
Johannes Westlund

2014-10-12 @ 21:12:21
Postat av: Anonym

Visa mig då forskningen du förlitar dig på.

Svar: Byte av bevisbörda - anför du en tes är det din sak att bevisa den. Inte min sak att motbevisa den.
Johannes Westlund

2014-10-13 @ 06:15:11
Postat av: Anonym

Det rimmar illa att inta en von oben-attityd och samtidigt inte intressera sig för argumenten de personer jag nämner har. Du verkar sig dig själv som forsknings-och vetenskapsorienterad och mig som auktoritetstroende. Tänk om det är tvärtom? Jag har fö jobbat många år med forskning och R&D. Du har just gått ut gymnasiet. Om vi nu ska vara sådana...

Svar: Jag påvisar det faktum att de källor du använder inte har forskat på invandring och inte heller publicerat någon som helst forskning på området. Publicerad forskning visar på mycket små effekter relativt BNP, ex Ekberg, J. (2009). Invandringen och de offentliga finanserna.
Johannes Westlund

2014-10-13 @ 06:22:30
Postat av: Anonym

Diskussionen här leder ingen vart, men det gör det normalt inte när man diskuterar SD, migration mm. Positioner och mindsets är helt låsta. Svenska samhället faller sönder och SD fortsätter att växa. Mycket olycklig utveckling.

Svar: Korrekt, den observationen gjorde jag långt tidigare än dig. Uppfattningarna om vad som ska accepteras som faktamässiga utgångspunkter är för divergenta. För egen del föredrar jag empirisk forskning, du har hittills inte refererat något annat än rent tyckande.
Johannes Westlund

2014-10-13 @ 06:31:08
Postat av: Anonym

Här är det senaste inlägget jag hittat från de med nationalekonomsik kompetens som vågar uttala sighttp://www.samtiden.nu/5355/genmale-till-jan-ekberg-vad-kostar-invandringen/
Nu hittar man mest tomma inlägg från sådana som vill posera med rätt åsikter samt sådana som letar "nyckeln" under den massmediala lampan. Hur blev det så här? Finns svar på det som tror på allmän upplysning i motsats till " Ljusets fiender".

Svar: Tullberg må vara nationalekonom, men han har fortfarande inte forskat på invandringens ekonomiska effekter. Inlägget är en replik till Ekberg, som faktiskt har forskat på invandringens effekter på svensk ekonomi. och mer specifikt en recension utav Tullbergs uppmärksammade diskussionsinlägg i bokform. I recensionen konkluderar Ekberg att Tullbergs beräkningar "framstår som alltför fantasifulla".
Det är ganska talande att du väljer att referera Tullberg istället för Ekberg trots skillnaden i vetenskaplig kredibilitet på området. Ekbergs invändning är dessutom i stort bara en kondenserad variant av hans vetenskapligt granskade forskning. För att i någon mån försöka flytta fokus från denna kuriositet blandar du istället in resonemang om "rätt åsikter" och "vågar uttala sig". Därmed lägger du en politisk dimension i vad du accepterar som "sanning". Allt som motsäger din egen åsikt avfärdar du som någon form av politisk korrekthet, medan allt som ligger i linje med din egen åsikt bör omfamnas därför att de vågar stå upp mot det överväldigande etablissemanget. Det är i praktiken godtycke väldigt långt från ett objektiv och vetenskaplig systematik.

Som du skrev i en tidigare kommentar leder diskussionen ingenstans, i grunden för att du - och alla andra som anammat en främlingsfientlig retorik - inte vill använda vedertagna vetenskapliga principer för att undersöka och beskriva världen utan föredrar att godtyckligt plocka de resultat och åsikter som passar in oavsett deras vetenskapliga höjd eller (i)relevans.
Johannes Westlund

2014-10-13 @ 10:17:44

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0