Socialdemokrat vill lagstifta om cyklisters utseende

Mitt piratbloggande har fått ett oväntat flyt när det gäller att hitta bra ämnen att skriva om. Är du också pirat? Du borde också testa att blogga, häng på! Denna post är kanske inte om världens största fråga, men vadå? Det är faktiskt fredag!

Okej, nu ska jag sälja grej med tjej här. Tjejen i fronten på bilden, visst ser hon ut att må bra? Det är sommar, det är solsken och det är vinden i håret. Det är frihet. Hon är fri att röra sig och att uttrycka sig som hon vill. Hon är chic, elegant, hon är klassiskt stylish. Hon är en sån som man gärna hade vågat fråga ut på dejt! Skämt åsido...

Det tycker riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm, hemmahörande på Orust i Västra Götaland, att den här tjejen inte ska få vara. Hon vill påtvinga den här cyklisten och alla andra cyklister sin uppfattning om hur cyklister ska se ut, nämligen att cyklister är fjolliga idioter med lustiga hattar i plast. Snygga cyklister, det är tydligen provocerande.

Det är tydligen viktigt att cyklister ser ut som på bilden ovan, för hens egen säkerhet. Bråkenhielm skriver i motionen:

"Det har lagts stor kraft på att förhindra olyckor i biltrafiken. Mitträcken, hastighetsändringar och fartkameror har varit mycket effektiva. På cykelsidan finns inget som motsvarar de insatserna. Det cyklisten själv kan göra är att använda cykelhjälm."

Slutsatsen är därmed att staten ska reglera vuxna cyklisters val av huvudbonad. Är inte den rimliga slutsatsen snarare att man borde lägga mer resurser på att skapa säker infrastruktur för cyklister?

Ambitionsnivån i infrastrukturen blir inte tydligare. Exakt samma väg. Två helt olika världar, med en låg betongmur som avskiljare. Tror Bråkenhielm på allvar att en plastmössa ökar säkerheten när infrastrukturen ser ut så här? Det är fakta att cykelolyckor är säsongsberoende, den största kategorin olyckor händer på olika former av halka.

Det kan i sammanhanget vara intressant att göra en utblick till hur hjälmlag har fungerat i andra länder. Den givna jämförelsen är Australien, ett av mycket få länder som infört hjälmlag för vuxna medborgare. Det man kan se är att hjälmbärandet ökade kraftigt, men däremot påverkades i princip inte skadefrekvensen. Däremot minskade det totala antalet skallskador, av den enkla anledningen att de flesta slutade cykla.

Dessutom är cykelhjälmen som trafiksäkerhetsåtgärd inte ens samhällsekonomisk effektiv. Kostnaden för hushållen att införskaffa cykelhjälmar är högre än de samhällsbesparingar som kan väntas i minskade vårdkostnader och färre döda, även om man ansätter en hög effekt, vilket i sig aldrig någonsin har uppstått utanför labbmiljö (till exempel minskade inte antalet skallskador i Australien). 

Det saknas helt evidens för att en hjälmlag skulle öka trafiksäkerheten för cyklister. Därför, menar jag, handlar det om någonting helt annat. Det handlar om att vissa politiska partier vill gå in och leka föräldrar till hela befolkningen. De vill vara stilpoliser. De vill förbjuda människor från att uttrycka sig som de vill. 

Underlaget till motionen är producerat av våra vänner NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande. De har gjort sig kända för att föra en direkt cykelfientlig lobbyism. Att påtvinga cykelhjälm har länge varit på deras agenda. De berättar gärna om hur duktiga människor i Stockholm är på hjälmbärande, men glömmer bekvämt nog att andelen cyklister i Linköping och Malmö (som är sämre på hjälm) är 3 gånger högre. 

Det föll sig så lämpligt att precis efter jag skrev denna bloggpost blev det en riksnyhet i SVT av att cyklister cyklar med musik i öronen, och NTF gick inte helt otippat i spetsen för moraliserandet. Man menar att detta inverkar negativt på cyklistens uppmärksamhet på omgivningen. Därför bör man överväga reglering, eller i varje fall kraftig moralisering så att denna dekadenta stil med lurar i öronen försvinner!

Jag undrar när NTF ska påtala det uppenbara problemet att vissa trafikanter sitter i kraftigt ljudisolerade plåtlådor. Det om något borde minska uppmärksamheten på omgivningen. När man dessutom lyssnar på musik i den här ljudisolerade lådan hör man absolut ingenting av omvärlden. Är inte det i så fall ett större problem? När får vi se NTF ställa krav på nedvevade rutor inom tätortsgränsen så att instängda trafikanter också hör ordentligt? En annan reflektion är ju hur detta går ihop med NTF's hjälmkampanjande. De bästa hjälmarna är helomslutande, och har alltså en ljuddämpande effekt. Här finns en intressekonflikt. NTF bör svara på om man som cyklist ska prioritera en bra hjälm eller hörande. 

Det finns hur som helst ingen evidens alls vad jag vet för att hörlurar är ett trafiksäkerhetsproblem. Om det skall anses vara det, bör även ljudisolerade plåtlådor anses vara ett likvärdigt stort problem. Däremot finns det faktiskt evidens för att musiken man lyssnar på inverkar på ens körstil:

"...the tempo of background music consistently affected the frequency of virtual traffic violations: disregarded red traffic-lights (RLs), lane crossings (LNs), and collisions (ACs) were most frequent with fast-paced music."

Det är inte utan att jag frågar mig varför inte detta uppmärksammas istället. Ett förbud mot snabb musik är vetenskapligt motiverat, men knappast rimligt. NTF har inte sagt ett knyst om det, någonsin, genom historien. De för sitt korståg omkring cykelhjälmar, precis som Bråkenhielm. För det är exakt korståg det handlar om, att påtvinga människor en religiös tro. I Islam är det kvinnor som skall inordnas under slöjan, i sekulära Sverige uppenbarligen cyklister som skall inordnas under en plasthatt. 

Detta är ett allvarligt oskick som inte hör hemma i ett sunt samhälle. Piratpartiet vill se ett samhälle där medborgarna är fria, ett samhälle där politikerna ägnar sig åt att företräda medborgare istället för att försöka detaljstyra och övervaka medborgarnas privatliv. Piratpartiet har inte tagit ställning i just hjälmfrågan, förmodligen för att ingen piratpartist någonsin kommit på tanken att reglera sina medmänniskors klädsel.

 

Kommentarer
Postat av: Per Larsson

Du får sällan några kommentarer på den nedvärdering som du konsekvent fortsätter med här på din blogg och det är bra därför att det du skriver om cykelhjälmen är trams! Att jämföra med australien är löjligt. Vi har vinter och halt väglag halva året för att bara ge ett exempel på att dina jämförelser haltar.

Vet inte vilka ”olyckskurvor” som avses här men faktum är att cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt under senare år (mer än fördubblats de senaste 15 åren) men antalet skadade cyklister har inte ökat på motsvarande sätt utan varit konstant sedan 2000 (Källa Trafikkontoret Stockholm).
Fakta : 900 cyklister skadas svårt varje år i cykelolyckor. 10% av dessa är huvudskador som i regel får de allvarligaste konsekvenserna. Jag tror all expertis på området (inkl vi som landat med huvudet mot asfalten) inser att hjälmen gör skillnad när olyckan är framme.

”Det rimmar illa med nollvisionen att 45 cyklister dör och ytterligare 1500 läggs in på sjukhus för skallskador årligen till följd av cykelolyckor. Många av cyklisterna hade antingen aldrig omkommit eller hade sluppit skallskador om de använt cykelhjälm”, detta sa forskaren Sixten Nolén på VTI redan 2004. Han har förövrigt skrivit en doktorsanvhandling om användandet av cykelhjälm i Sverige.

I avhandlingens kapitel 1.2 finns beskrivningar av olika svåra huvudskador, inkl. hjärnskador och ansiktsskador. Där hänvisas också till vetenskaplig litteratur som utifrån empiriska data visar att cykelhjälm kan reducera huvudskador som orsakats av trafikolyckor. Det som avhandlingen lyfter fram är cykelhjälm minskade risken för dödsfall med 73%, huvudskador och hjärnskador med 60% och ansiktsskador med 47%. I en Cochran översikt konstaterades att cykelhjälm reducerade risken för huvudskador och både milda och svåra hjärnskador med 63-88%, detta gällde för cyklister i alla åldrar och både singelolyckor och kollisioner.

En färsk rapport från Högskolan Väst visar att huvudskador hos barn vid cykelolyckor har minskat med 93 procent och ännu mer under de senaste 25 åren. Det är en närmast otrolig siffra och naturligtvis mycket glädjande och positivt. Och den stora och entydiga förklaringen är att föräldrar har förstått och insett betydelsen av att använda cykelhjälm, att sätta "kruka" på barnens huvuden. kampanjerna om vikten av cykelhjälm på barn har tagit skruv och numera är det också lag om hjälm på barn under 15 år. Här ligger Sverige i framkant jämfört med övriga Europa där man sannerligen inte är lika förutseende och rädda om de ömtåliga och utsatta barnskallarna. Där man kan se rent hårresande exempel på föräldrar som skjutsar sina treåringar helt oskyddade på cykelstången i myllrande stadstrafik - varken föräldern och barnet är försedda med hjälm. Detta fenomen är helt otänkbart i Sverige. Här är det hjälmen på och därmed med jämt!

Underhållet av cykelbanor, åtminstone i Stor-Stockholm, är dåligt, det håller jag med om, och lär vara så under överskådlig framtid. Sannolikt kommer inte varje gatstump eller cykelled någonsin att åtgärdas. Dessutom har vi vintercyklingen som ökat rejält under senare år eller för att vara konkret : med över 100% procent de senaste fyra åren enligt Stockholms stads cykelräkning, något som jag själv kan intyga utan statistik eftersom jag cyklat från en av Stockholm södra förorter till central Stockholm sedan 2002. Vid den tiden var jag i stort sett ensam i januari, nu är det ett "lämmeltåg" som varje morgon rör sig från förorterna till stadens centrala delar. Behöver jag nämna att jag numera nästan aldrig ser någon utan hjälm vintertid på cykelstråken in mot Stockholm? Vi kommer aldrig få den situationen att cykelbanorna är snöröjda och halkbekämpade direkt efter ett snöfall. Om olyckan är framme, t ex genom en isfläck under snön, ja då kan cykelhjälmen, om huvudet träffar marken, vara den avgörande skillnaden, det är oemotsägligt fakta!

Gör gärna ägg-testet : ”För att demonstrera hjälmens skyddande egenskaper kan man göra ett litet test med ett ägg och en miniatyrhjälm. Då ägget placeras i miniatyrhjälmen oc

Svar: Tänker bemöta huvudlinjerna i din argumentation:1. Forskning visar att cykelhjälm kan reducera huvudskador vid trafikolyckor.
Evidensen generaliseras dit de inte har bärighet. Att detta ens framläggs som vetenskap är direkt prekärt. Data för skador som vägs mot ett antagande om hur en hjälm hade skyddat kan inte generaliseras till påverkan på trafiksäkerhet.
2. Huvudskador hos barn har minskat
Cyklingen bland barn har också i princip upphört. Någon utvärdering av hur skadefrekvensen påverkats har mig veterligen inte gjort, eftersom exponeringsdata saknas. Någon sådan samlas inte in, eftersom det skulle göra den huvudsakliga effekten av lagstiftningen uppenbar: ökat stillasittande.
3. Äggtestet
Dels är ett ägg och en skalle två väldigt olika saker, dels fungerar testet lika bra för att belägga behovet av bilhjälm och dels kan inte utfallet överföras på trafiksäkerhet, eftersom det finns för många okända dynamiska effekter i spel.
Johannes Westlund

2016-02-04 @ 21:39:27
Postat av: Per Larsson

1. Cyklande hos barn har kanske minskat på landsbygden men ligger konstant i städerna men vad får dig att tro att det beror på ökat tryck på användandet av hjälm? Mopedåkande har ökat kraftigt trots krav på hjälm. Så, källa på det tack!
Bland ungdomar mellan 15 och 24, som tidigare har varit den grupp som cyklat mest, ser man en nedåtgående spiral sedan mitten på 90-talet. Speciellt har skolresorna med cykel närmare halverats men denna minskning har skett redan före lagkrav på hjälm och att det gäller i första hand på landsbygden i motsats till storstaden där cyklingen har ökat. Skulle gissa på att EU-moppens inträde kraftigt påverkat ungdomars val av fortskaffningsmedel.

2. ”Evidensen generaliseras dit de inte har bärighet. Att detta ens framläggs som vetenskap är direkt prekärt. Data för skador som vägs mot ett antagande om hur en hjälm hade skyddat kan inte generaliseras till påverkan på trafiksäkerhet. ” Är det dina egna antaganden eller kan vi få en källa på det?


3. Att ägg och skalle är två olika saker tror jag alla förstår men vad i ligger skillnanden i hjälmens absoluta skydd av ägg resp skalle? Skyddar hjälmen skalle resp ägg vid kraftig våld så spelar det ju ingen roll om objektet för vad som ska skyddas skiljer sig åt! Förövrigt, vad har bilhjälm med detta att göra? Klart det skulle vara bra med bilhjälm men väldigt opraktiskt eftersom man inte får plats i en normal bil med hjälm. Testa själv och sätt dig med en hjälm i en bil! Skillnanden inser också alla utom JW dvs i en bil har man tak som skydd till skillnad mot på en cykel. Detta är också bara ett sedvanligt argument från hjälmmotståndarna att blanda bort korten. Den ena utesluter dock inte det andra. Driv du gärna en kampanj för ökat användande av hjälm i bil men lägg ned ditt motstånd mot användande av hjälm vid cyklande
” eftersom det finns för många okända dynamiska effekter i spel.” Vilket flum! Kan du beskriva vad du menar i ställer för att dölja din haltande argumentation bakom snömos

Till sist : Antalet omkomna i trafikolyckor med cykel har minskat de senaste tio åren och är nu 12 omkomna per miljard cyklade kilometer. Källa : Trafikanalys Jag vill gärna tro att det beror på ökat hjälmanvändande både hos vuxna och barn

Svar: 1. Källa på båda påståendena? Det som är helt säkert är att cyklingen minskat med nästan 40 procent på 20 år (1995-2014).
2. Ja, det är min personliga ståndpunkt. Man kan inte bevisa en utsaga med data som inte stödjer utsagan, vilket är vad den här så kallade "forskningen" försöker göra.

3. Jämförelsen är nyttig därför att den visar dubbla måttstockar. Man har i stort ungefär samma vinster med hjälm för bilister som för hjälm för cyklister. Visst har bilar fler skyddssystem, men så handlar det om lite andra krafter att kollidera i 100 km/h jämfört med 25 km/h. Hjälm gör ungefär samma nytta vid olyckor i de båda fallen. Det är märkligt och direkt absurt att kräva en högre skyddsnivå för trafikanter som rör sig i lägre hastigheter.
Johannes Westlund

2016-02-12 @ 14:30:40
Postat av: Hjelmeset

Herr Westlunds psedovetenskapliga utflykter ska man passa sig för att ta på allvar. Så här skrev han på ett annat ställe på sin blogg när han fick frågan om vad han tyckte om bilbälte :

"Det finns egentligen ingen anledning att använda bilbälte i tätortstrafik, och jag är för att bilbälteslagen ändras så att det blir tillåtet att åka utan bälte inom tätortsgränser. Enligt teorier om riskkompensering kommer detta leda till att människor kör lite mer försiktigt vilket gör trafiken säkrare framför allt för oskyddade trafikanter samtidigt som konsekvenserna av att inte använda bilbälte vid kollision i låga hastigheter inte är så allvarliga. Samtidigt kan tätortsbashastigheten sänkas till 30 km/h. När man kör utanför tätort är det andra krafter. Hastigheten ökar rörelseenergin kvadratiskt. Bilbälte "

En fråga herr Westlund : har du testat att ställa dig på en stol och fall framåt? Det motsvarar 14 km/h. Jag tror du skulle bli förvånad hur ont det gör i de förmodligen brutna armarna. OM du mot förmoda ger dig på att testa 30 km/h så kommer du blir ytterst förvånad över hur länge du kommer ligga på sjukhus. Raljerande? Javisst, men det är verkligheten och ingen flummig teori som han så gärna använder för att styrka sina haltande resonemang.

Svar: Så med andra ord borde man ha bilbälte på sin stol, så att man inte bryter armarna om man skulle råka ramla av den? Det är orimligt och ohållbart. Interventioner måste ha proportion. Mortaliteten är noll i trafik 30km/h och nedåt för människor både i krockburar och utanför. Lagkrav på bilbälte i de hastigheterna är egentligen fullständigt löjligt. Det saknar helt enkelt all form av proportion.
Johannes Westlund

2016-02-14 @ 00:32:38
Postat av: Anders Svensson

Jaha ja, inte lätt att kämpa i den här motvinden : http://www.svt.se/nyheter/inrikes/farre-huvudskador-efter-hjalmtvang

Svar: Rapporten tittar på andel cyklister med hjälm och antal skador. Samtidigt vet vi att antalet cyklister minskar. Samma sak som i Australien alltså, mer eller mindre. Den enda minskningen i skadefrekvens förklaras av att antalet cyklister minskar.
Johannes Westlund

2016-02-28 @ 19:11:01
Postat av: Hjelmeset

"Lagkrav på bilbälte i de hastigheterna är egentligen fullständigt löjligt. Det saknar helt enkelt all form av proportion." Som vanligt blandar Westerlund bort korten. Att köra i 30 km/h motsvarar ett fall på fyra meter så jag undrar vad stolar har med detta att göra? Det handlar alltså inte bara om dödlighet utan allvarliga skador. Att påstå att detta är löjligt slår tillbaka mot budbäraren. Läs gärna och kommentera sen :

http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20090127/krocka-inte-i-30-kmh-utan-balte

2016-03-08 @ 12:55:51
Postat av: Peer Larsson

Cyklingen har ökat kraftigt i storstäderna men minskat på landsbygden vilket beror på längre sträckor mellan service-ställen i takt med avfolkningen. Detta har alltså inget med några ökade krav, inbillade eller lagkrav för ungdomar upp till 15 år, på hjälmnvändade, det är bara fantasier i Westerlunds huvud. I storstäderna har däremot cyklingen ökat rejält. Slutsatsen att krav på hjälmanvändande som Westerlund framför som ett skäl till att cyklingen minskat (vilket den bara gjort på landsbygden) är alltså helt felaktig och bara ett argument han använder för att stödja sina egna slutsatser och det han tror på.

2016-03-08 @ 13:09:52
Postat av: Anders Svensson

Men antal huvudskador minskar, svårt att förklara bort. Sen drar du per automatik slutsatsen att minskningen (ev minskning på landsbygden, inte i storstan) enbart beror på hjälmlag. Några andra faktorer finns inte i Westerbergs begränsade världsbild. Detta är dock ett feltänk alt ett försök att ge din haltande argumentation för att inte använda hjälm legitimitet.

Svar: Utan att veta exponering så är det omöjligt att avgöra om säkerheten har ökat eller minskat, alltså om åtgärden har effekt, eller om det bara är så att exponeringen minskat. Det jag säger är att åtgärden ser ut att vara verkningslöst. Sen kan man såklart tycka att det är positivt att olyckorna minskar till följd av att människor helt sonika slutar cykla. Det är givetvis ett perspektiv. Men då är det mer effektivt att helt enkelt förbjuda aktiviteten. Om vi ska höja säkerheten för de som utövar en aktivitet är detta inte ett resonemang som alls går att föra.
Johannes Westlund

2016-03-10 @ 13:40:07
Postat av: Anders Svensson

Men folk har ju inte slutat cykla, tvärtom har man de senaste dagarna rapporterat om en cykelboom av sällan skådat slag och i storstäderna ökar cyklingen definitivt, det kan jag personligen gå ed på utan statistik, efter att ha cyklat samma sträckor i Stocholm och sedan ett par år i Göteborg. Alltså minskar inte olyckorna pga att cyklingen minskar, det har du fått om bakfoten. En viktig orsak är att hjälmanvändingen ökat rejält, speciellt i storstäderna. Och då pratar vi om de riktigt allvarliga olyckorna då man dunkar huvudet i asfalten.

Källa : Analyserna som presenteras bygger på de data som akutsjukhusen lagt in i STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) kompletterat med information ur Trafikverkets djupstudier gällande omkomna cyklister under samma period. Arbetet har utförts på uppdrag av Trafikverket med syfte att sammanställa fakta kring cykelolyckor, med målet att identifiera möjliga åtgärder för att minska antalet allvarligt skadade cyklister. Faktaunderlaget har använts i arbetet med att ta fram en gemensam strategi för säkrare cykling. Förutom VTI har Transportstyrelsen, Malmö stad, Stockholms stad, Eskilstuna kommun, Huddinge kommun, Linköpings kommun, Cykelfrämjandet, Cycleurope Sverige AB, NTF, Svensk Cykling och Folksam deltagit i arbetsgruppen för strategin, under ledning av Trafikverket

2016-03-14 @ 15:53:38
Postat av: Anders Svensson

Jaha ja, allvarliga skallskador? Ska vi sätta en peng på att han inte hade hjälm?

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/tv%C3%A5-cyklister-d%C3%B6da-i-trafikolyckor-i-v%C3%A4stsverige-1.196300

2016-04-20 @ 17:30:58
Postat av: Anders Svensson

Minskad cykling?

http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4141336.aos

2016-04-20 @ 17:34:32
Postat av: Carl Berglund

Mer bränsle i debatten : http://www.gp.se/livsstil/konsument/test-cykelhj%C3%A4lmar-1.1448446

2016-05-26 @ 13:00:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0