"And with no stupid helmet"

När experter, förståsigpåare, trafiksäkerhetspersoner, poliser, politiker med flera uttalar sig i debatten om cykelsäkerhet pratar de hela tiden om hjälmen som om denna vore någon slags ultimat åtgärd för att nå nollvisionen för cyklister. Man kan utan att känna sig alltför vågad kalla det en slags hjälmreligion. För trots att hjälmanvändandet bara gått åt ett håll, dvs uppåt, till följd av propaganda från bland annat staten och bilindustrin har inte antalet allvarliga cykelolyckor minskat.

Däremot har cyklingen i många fall minskat. Hjälmen tycks ha den effekten. I städer där många använder hjälm är det få som cyklar. När det införs hjälmlagar rasar antalet människor som cyklar och antalet cyklade kilometer. Samtidigt finns det ett statistiskt bevisat samband mellan antalet cyklister och trafiksäkerheten i städer. Fler cyklister leder till bättre trafiksäkerhet. Det är alltså mycket positivt om fler cyklar. Vissa studier visar att effekten av den skrämselpropaganda som vi matas med för att ta på oss hjälm när vi cyklar får större negativa konsekvenser på folkhälsan än de positiva effekter hjälmen påstås ha. Men med tanke på att bilindustrin ofta finansierar hjälmpropaganda kanske det är en önskvärd effekt. Om människor inte vågar cykla så måste de ju ta sig fram på annat sätt, till exempel genom att köpa en bil.

När en motorjournalist som börjat cykla uttalar sig låter det lite annorlunda. Han pratar om hur cykling ska kunna bli en grej för "vem som helst". Själv är han dock knappast vem som helst. Han heter Jeremy Clarkson och medverkar bland annat i det stora TV-programmet "Top Gear". Och i princip det första han identifierar som ett problem är hjälmen. Han har medvetet eller omedvetet förstått det som en hel rad experter och myndighetspersoner vägrar inse när han säger "Ordinary people who ride in jeans and T-shirt and with no stupid helmet.". 

Hjälm är inte praktiskt, hjälm är inte normalt och bara ett fåtal accepterar att ta på sig en hjälm för att göra sina dagliga nyttoresor. Samma fakta som ligger till grund för all propaganda för cykelhjälmen finns också i en tappning som visar att en bilhjälm skulle göra motsvarande nytta för bilister. Men bilbranschen tar inte i bilhjälm med tång, inte ens till stackars cab-köpare erbjuds bilhjälm trots att de sitter helt oskyddade. Om olyckan är framme...

Det sägs att sex säljer, och hjälm är direkt osexigt. I alla fall när det kommer till vardagens nyttofordon. Detta vet bilbranschen mycket väl, det är därför de inte befattar sig med bilhjälmar. De flesta vägrar ta på massor extra fånig skyddsutrustning för att man ska transportera sig till sin arbetsplats, sin närbutik eller till vänner i området. Vardagen måste fungera utan att man slår in sig i flera lager bubbelplast. Man kan tycka vad man vill om det resonemanget, men det är så de flesta människor resonerar. Att utgå från något annat är inte verklighetsförankrat.

Cykling är tillräckligt säkert även utan hjälm. Det är egentligen inte farligare att cykla än att åka bil eller promenera, särskilt inte räknat per tidsenhet. Givet att de flesta vardagsresor bygger på tidslogik snarare än avståndslogik är tid ett mer relevant mått. Men genom att cykla får man också livsviktig motion, förbättrar sin hälsa och förlänger därmed livet. Även vid små mängder cykling är effekten tydlig. Nettoeffekten är alltså att cyklister i genomsnitt får ett längre och lyckligare liv än bilister oavsett om man räknar risk per tid eller per personkilometer. 

För att sälja in cykling är hjälmfrågan en historisk miss av episka dimensioner. Så övertydlig att det med fördel fortsättningsvis används som skräckexempel i böcker och utbildningar som kretsar kring marknadsföring, sälj och PR. Det är säkrare och bättre om många cyklar, hjälm eller inte. Alla vinner, hjälm eller inte. Det finns bara en logisk följd: riv upp hjälmlagen för barn och ungdomar samt sätt punkt för den utbredda hjälmreligionen bland experter och myndigheter. Hjälmen är inte lösningen; den är en del i problemet. Den står ivägen för folkhälsa, hållbarare transporter och mänskliga städer. Utmaningen är att få vanliga människor att cykla, de med jeans, T-shirt "And with no stupid helmet".


Kommentarer
Postat av: Erik Sandblom

Åh vad fint skrivet!

Ibland undrar jag om nollvisionen ens är vettig för gång och cykel. Det går aldrig att få ner risken till noll, samtidigt som hälsonyttan av gång och cykel med råge överstiger risken att skada sig. Det överordnade målet måste därför vara att öka gång och cykel.

Om hjälmkrav eller andra säkerhetsåtgärder får en och annan att sluta åka moped, eller att köra mindre bil, så är det ingen fara i det stora hela. Det finns ju ingen hälsovinst med att åka bil eller moped, samtidigt som det är dåligt för miljön. Men om folk går eller cyklar mindre, eller om gång och cykel inte ökar som följd av kampanjer för reflexväst och hjälm, så är det ingen vinst. Tvärtom ger det sämre folkhälsa.

Jag tänker på Carolina Klüft. Hon skadar sig hela tiden. Tänk om någon sa att nu ska Carolina Klüft ha en nollvision, så hon får bara hoppa höjd högst en meter och längd högst två meter. Annars kan hon skada sig. Jag tycker det vore ganska fyrkantigt.

Ifall någon tror att jag hittat på allting själv kommer här en länk till wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel#S.C3.A4kerhet_och_h.C3.A4lsa_vid_cykling

Svar: Nollvisionen handlar om att antalet dödade i trafiken ska vara noll. Inte antalet skadade. Det tycker jag är en bra och viktig vision. Däremot har arbetet med den inte varit särskilt imponerande när det gäller cykelproblemen. Istället för att göra viktiga satsningar på att skapa säkra cykelvägar så väljer man informationskampanjer som handlar om att framställa cykling som farligt, när det är tvärt om; cykling gör våra städer säkrare.
Så jag säger: Behåll nollvisionen, skrota de kontraproduktiva kampanjerna :)
Johannes Westlund

2013-07-31 @ 07:48:39
URL: http://eriksrailnews.com
Postat av: Peter H

Bara för att man upprepar en sak tillräckligt många gånger så upphöjs inte ett fel antagande till rätt antagande för det. En gammal sanning. Du pratar hela tiden om att ett, som du upplever, en påtvingad hjälmpropagande skulle få många att välja bort cykeln. Visa gärna statistik på det, du som gillar statistiska serier i din argumentation. Min erfarenhet från Stockholm, där hjälmanvändandet är i särklass, har ökat med 120% på en 8-årsperiod. Alltså håller inte ditt argument nu heller. Dina jämförelser med friidrottare eller vad det kan vara för grupp som du använder för att styrka dina argument är bara pinsamma och gör att du förlorar i trovärdighet i övrigt. Förespråka gärna för ett ökat cyklande men skrota dina kontraproduktiva argument mot hjälmanvändandet.

Svar: I Danmark började man 2008 med en hjälmkampanj. Ett år när cykling överlag ökade i större delen av världen. Cykelförsäljningen ökade. Men inte i Danmark. Där föll den 5 procent. Enda stället i världen. I Köpenhamn minskade cyklingen vid mätpunkter med 10 000 cyklister. Forskning visar också att fotgängare löper större risk för skallskador än cyklister. http://www.youtube.com/watch?v=07o-TASvIxY

Högt hjälmanvändande OCH stark cykelkultur existerar inte samtidigt någonstans i världen. Begrunda denna graf om cykling i svenska städer. Samma relation gäller även mellan olika nationer. http://www.ecoprofile.se/thread-2604-Cykelstader-eller-hjalmstader,-bara-att-valja.html

Copenhagenize har också visat att människor som får se bilder med cyklister som bär hjälm blir mer negativt inställd till cykling.
http://www.copenhagenize.com/2013/10/promoting-cycling-positively-now-with.html

Passa på och se Michael Coleville-Andersens andra TEDx också för övrigt!http://www.youtube.com/watch?v=pX8zZdLw7cs
Johannes Westlund

2014-01-22 @ 15:28:15
Postat av: Peter H

Vet inte vilka ”olyckskurvor” som avses här men faktum är att cyklingen i Stockholm har ökat kraftigt under senare år (mer än fördubblats de senaste 15 åren) men antalet skadade cyklister har inte ökat på motsvarande sätt utan varit konstant sedan 2000 (Källa Trafikkontoret Stockholm).
Fakta : 900 cyklister skadas svårt varje år i cykelolyckor. 10% av dessa är huvudskador som i regel får de allvarligaste konsekvenserna. Jag tror all expertis på området (inkl vi som landat med huvudet mot asfalten) inser att hjälmen gör skillnad när olyckan är framme.

”Det rimmar illa med nollvisionen att 45 cyklister dör och ytterligare 1500 läggs in på sjukhus för skallskador årligen till följd av cykelolyckor. Många av cyklisterna hade antingen aldrig omkommit eller hade sluppit skallskador om de använt cykelhjälm”, detta sa forskaren Sixten Nolén på VTI redan 2004. Han har förövrigt skrivit en doktorsanvhandling om användandet av cykelhjälm i Sverige.

I avhandlingens kapitel 1.2 finns beskrivningar av olika svåra huvudskador, inkl. hjärnskador och ansiktsskador. Där hänvisas också till vetenskaplig litteratur som utifrån empiriska data visar att cykelhjälm kan reducera huvudskador som orsakats av trafikolyckor. Det som avhandlingen lyfter fram är cykelhjälm minskade risken för dödsfall med 73%, huvudskador och hjärnskador med 60% och ansiktsskador med 47%. I en Cochran översikt konstaterades att cykelhjälm reducerade risken för huvudskador och både milda och svåra hjärnskador med 63-88%, detta gällde för cyklister i alla åldrar och både singelolyckor och kollisioner.

En färsk rapport från Högskolan Väst visar att huvudskador hos barn vid cykelolyckor har minskat med 93 procent och ännu mer under de senaste 25 åren. Det är en närmast otrolig siffra och naturligtvis mycket glädjande och positivt. Och den stora och entydiga förklaringen är att föräldrar har förstått och insett betydelsen av att använda cykelhjälm, att sätta "kruka" på barnens huvuden. kampanjerna om vikten av cykelhjälm på barn har tagit skruv och numera är det också lag om hjälm på barn under 15 år. Här ligger Sverige i framkant jämfört med övriga Europa där man sannerligen inte är lika förutseende och rädda om de ömtåliga och utsatta barnskallarna. Där man kan se rent hårresande exempel på föräldrar som skjutsar sina treåringar helt oskyddade på cykelstången i myllrande stadstrafik - varken föräldern och barnet är försedda med hjälm. Detta fenomen är helt otänkbart i Sverige. Här är det hjälmen på och därmed med jämt!

Underhållet av cykelbanor, åtminstone i Stor-Stockholm, är dåligt, det håller jag med om, och lär vara så under överskådlig framtid. Sannolikt kommer inte varje gatstump eller cykelled någonsin att åtgärdas. Dessutom har vi vintercyklingen som ökat rejält under senare år eller för att vara konkret : med över 100% procent de senaste fyra åren enligt Stockholms stads cykelräkning, något som jag själv kan intyga utan statistik eftersom jag cyklat från en av Stockholm södra förorter till central Stockholm sedan 2002. Vid den tiden var jag i stort sett ensam i januari, nu är det ett "lämmeltåg" som varje morgon rör sig från förorterna till stadens centrala delar. Behöver jag nämna att jag numera nästan aldrig ser någon utan hjälm vintertid på cykelstråken in mot Stockholm? Vi kommer aldrig få den situationen att cykelbanorna är snöröjda och halkbekämpade direkt efter ett snöfall. Om olyckan är framme, t ex genom en isfläck under snön, ja då kan cykelhjälmen, om huvudet träffar marken, vara den avgörande skillnaden, det är oemotsägligt fakta!

Gör gärna ägg-testet : ”För att demonstrera hjälmens skyddande egenskaper kan man göra ett litet test med ett ägg och en miniatyrhjälm. Då ägget placeras i miniatyrhjälmen och får falla ner på ett hårt golv från en halv meters höjd förblir det oskadat. Äggtestet fungerar som ett bra praktiskt exempel i en diskussion om cykelhjälmens skyddande egenskaper. Miniatyrhjälm kan beställas från Trafikskyddet”.

2016-02-04 @ 21:17:23

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0