Framtidens städers byggteknik, arkitektur och estetik

Jag har beskrivit hur jag ser på staden och dess framtida utveckling på en strukturell och funktionell nivå. Hur den ska hänga ihop funktionellt på en logisk och abstrakt nivå. Jag har valt att inte ge mig på att försöka prata om hur jag tror, ej heller hur jag vill, att staden ser ut i framtiden rent visuellt. Men även om det strukturella och funktionella har en stor påverkan på det dagliga livet är det framför allt det rent visuella som blir mest påtagligt. Det är också oftast ren estetik som både upprör och engagerar i absolut störst grad. Så givet framtidsutmaningarna såsom resurskriser och hållbarhet, vad är det rimligt att förvänta sig för byggtekniska, arkitektoniska och estetiska utföranden och utvecklingar i framtidens stad?

Beständighet
Av nödvändighet kommer byggbranschens inriktning att riva och bygga nytt att behöva brytas. Vi kommer inte ha resurser att riva ner och bygga upp hela städer inom loppet av 50 år. Byggnaderna som byggs måste vara menade att stå under lång tid. Detta ställer helt andra krav på rent byggtekniska faktorer såsom materialval, robusthet och kvalitet, men det ställer även stora krav på arkitekturen och estetiken. Byggnader måste utformas flexibelt och med ytterst små förändringar medge helt nya användningsområden. De måste också utformas tillräckligt trevligt för att människor ska stå ut med dem i sekel. Detta är stora utmaningar.

Ekonomi och hållbarhet
En inte allför vild gissning är att resursbrist kommer att prägla framtiden. Detta kommer slå igenom när det gäller material och byggtekniker. Material kommer i större utsträckning att hämtas på hemmaplan, helst är de också förnybara. I Sverige kommer träbyggnader i alla möjliga stilar och skalor bli vanligare. Det är inte heller speciellt svårt att tänka sig att byggnaderna i sig kommer vara mera ekonomiska med bland annat energi, och kanske också med utrymme. 

Jag håller det för osannolikt att smyckning kommer att vara prioritet annat än i undantagsfall. Det kommer naturligtvis alltid att finnas människor och bolag med gott om pengar som vill manifestera sin framgång i pråliga byggnader, men övriga beståndet tror jag kommer att vara ungefär lika spännande som mellanmjölk. Fast kanske lite mera färgglad i alla fall.

Det hela sammanfattas ganska bra i begreppet "hållbarhet". Framtidens städer kommer att vara hållbara, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Ekonomiskt genom priseffektivitet, ekonomiskt försvarbara lösningar. Ekologiskt genom materialval och energimässig prestanda. Socialt genom att bostäder skapas i staden för alla inkomstgrupper genom kontinuerligt tätt och stadsmässigt byggande.

Småskalighet
Städer har under större delen av sin existenstid präglats av hög specialisering, ofta småskalig sådan. Verksamheter var ofta i små lokaler i bottenvåningen med en lucka ut till gatans handel. Även byggandet var förr småskaligt, vilket man ser på äldre stadsdelar. Där är kvarteren sammansatta av olika fastigheter som olika byggherrar uppfört. Idag är det ofta en byggherre per stadsdel. 

Människor vill ha en varierad stad både i termer av karaktär och i termer av utbud. Enda sättet att åstadkomma det är att låta olika människor med olika visioner bygga. Det skapar varierad arkitektur, för vi tänker olika och gillar olika. Olika grupper och människor skapar det de gillar och på så sätt blir staden varierad till sin karaktär. Sedan måste man fylla husen med småskaliga verksamheter. Det tar mindre plats och då blir det plats för variationen. 

Summering
Det är osannolikt att staden kommer se så radikalt annorlunda ut än vad den gör idag. Fast med stor sannolikhet lite mera levande, människovänlig och hållbar. Det som jag tror framför allt kommer bli påtagligt är att bilsamhällets SCAFTade förorter och likriktade köpcentrum utkastade på öde fält och skogar kommer upphöra och ersättas av gammal hederlig kvartersstad, och att denna kvartersstad kommer att vara ganska vardaglig om man ser till huskropparna. Men vad som är viktigare är vilket liv de fylls med. Och det får väl den som lever förhoppningsvis se...


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0