Satsa på friskvård för att slippa sjukvård

I allmänhet är det bättre och billigare att förebygga bränder än att släcka dem. Att verka förebyggande är både ansvarsfullt och billigt. Kan en katastrof avvärjas är det i regel mycket mer kostnadseffektivt. Det gäller på såväl global skala med klimathot och andra världsomspännande problematiker som när det gäller brandsäkerhet och inte minst sjukvårdskostnader.

Det är faktum att den som vårdar sig själv på ett bra sätt belastar vården i betydligt mindre utsträckning än den som inte gör det. Risken att drabbas av till exempel hjärt- kärlsjukdomar kan halveras bara av att man väljer att cykla i sin vardag. Ohälsosamma levnadsvanor leder till sämre hälsa och ett ökat vårdbehov. Detta kostar samhället 120 miljarder per år. 

Ingen vinner på att detta görs till en fråga om att förtala de enskilda individer som hamnat i osunda vanor. Ytterst är detta ett resultat av att samhället inte har utformats med folkhälsa i åtanke. Folkhälsan har till stora delar setts som en personlig angelägenhet, upp till var och en att välja om man ska löpa en runda i det för ändamålet skapade rekreationsreservatet eller inte. Dock går det inte att ignorera effekterna vi ser idag.

Det finns som jag ser det två olika lika viktiga sätt att verka för att förebygga sjukdom och därmed sänka samhällets sjukvårdskostnader. För det första är det viktigt att designa samhället för ett aktivt liv. Utan att göra detta till en fråga om livsstilsterrorism kan man göra det olika lätt och svårt att vara aktiv. Gör man det möjligt för människor att gå och cykla till affärer och arbeten är detta ett konkret sätt att ge människor förutsättingar att leva aktivt. Forskning visar att om möjligheten finns tenderar människor att ta den. I tät stadsstruktur där det mesta ligger inom gång- eller cykelavstånd så är människor mer aktiva. Det handlar alltså om en genomgripande förändring av hur samhällen planeras och fungerar. Istället för att försöka renodla funktioner i separerade områden kan man blanda. Istället för att ha områden kan man ha en kontinuerlig sammanhängande stadsväv. 

För det andra måste samhället också agera mer förebyggande. Dagens fokus på att bara arbeta med människor som redan blivit sjuka måste förändras. Kan man förhindra sjukdomar innan de inträffat är det betydligt mer kostnadseffektivt. Inom landstingen bör man upprätta en enhet för friskvård med egen budget och organisation med ansvar att utveckla strategier och konkret arbeta med frågan. I skolan kan man till exempel införa morgongymnastik som ett sätt att få in fysisk aktivitet varje dag. Arbetsgivare kan också på olika sätt involveras. Det är viktigt att nå längre än till de redan frälsta.

I Sollentuna har man redan provat. Resultaten är mycket goda. Som Piratpartiet ofta säger: Copy/Paste. Alla är vinnare!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0